Summarize

gruszki włoskie

Nawet 80% gruszek mogli stracić włoscy sadownicy w związku z uszkodzeniami po trzęsieniu ziemi. 200 000 hektarów sadów w prowincjach: Modena, Ferrara i Reggio Emilia nie może być nawodnionych, ponieważ systemy irygacyjne zostały zniszczone.Jeżeli nie uda się szybko przeprowadzić koniecznych napraw kanałów nawadniających, przewidywany procent strat może wzrosnąć, ponieważ w ciągu najbliższych dni spodziewany jest nagły wzrost temperatur. Straty w gruszkach dodatkowo powiększają i tak już długą listę strat po stronie producentów żywności w regionie Emilia.

W rejonie trzęsienia ziemi skoncentrowana jest krajowa produkcja gruszek, straty będą musiały zostać załatane importem, ponieważ nie ma włoskiej alternatywy dla gruszek z Emilii.

Głównymi odmianami uprawianymi w tej części Włoch są Williams, Abate i Conference – wszystkie z nich posiadają znaki PGI (Protected Geographical Indication), jako odmiany regionalne. Ten rejon przoduje w produkcji gruszek w skali Europy, w skali światowej ustępuje jedynie Chinom i Stanom Zjednoczonym.

Obok gruszek uprawia się tam także brzoskwinie i nektarynki, w tym rejonie znajdują się największe we Włoszech areały gruntów rolnych.Komentarze

Skomentuj