Summarize

POLANDAFRICA 2013

Planowana współpraca polsko-afrykańska i zapewnienia Janusza Piechocińskiego.  W Łodzi, w po raz pierwszy zorganizowanym  polsko-afrykańskim kongresie współpracy POLANDAFRICA 2013 wziął udział wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, który podkreślał planowany do końca przyszłego roku, trzykrotny wzrost wymiany ...

Spadek cen masła na rynkach

W ostatnim czasie rynek przetworów mlecznych w Unii Europejskiej zanotował spadek cen masła, które w ostatnich miesiącach systematycznie wzrastały. Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA) wskazuje, że powodem wahań cenowych masła była między innymi sucha, słoneczna i bezdeszczowa pogoda, która w wielu ...

Nowa Komisja Zarządzająca Funduszem Promocji Mleka

W dniu wczorajszym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba wręczył  członkom Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mleka powołania na nową kadencję, przewidzianą do końca 2017 roku. Członkiem komisji reprezentującym Krajową Radę Izb Rolniczych został Mirosław Borowski. Członkami komisji reprezentującymi ...

Dopłaty bezpośrednie w trakcie przygotowań do wypłaty

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował o wysokości stawek z tytułu dopłat bezpośrednich. Z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż jednolita płatność obszarowa (JPO) będzie wyższa od zeszłorocznej o prawie 100 zł za hektar. Przysługuje ona każdemu rolnikowi, który posiada przynajmniej 1 ha gruntów ...

Poradnik dla producentów tradycyjnej żywności

Niedługo zostanie opublikowany poradnik dla producentów tradycyjnej żywności. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zostanie wydawcą poradnika, skierowanego do rolników, gospodarstw agroturystycznych, stowarzyszeń i niewielkich zakładów rolnych, które chcą produkować oraz sprzedawać naturalną i tradycyjną żywność ...

Spadek spożycia chleba w Polsce

Kryzys na rynku piekarniczym trwa już od kilku lat i jak pokazują dane z bieżącego roku, oczekiwana zmiana nie nastąpi. Polacy jedzą coraz mniej chleba, wystarczy porównać spożycie pieczywa z roku 1993, które wynosiło 96,7 kg, ze spożyciem w ostatnich latach, które równało się zaledwie ponad 50 kg. Dane Instytutu Ekonomiki ...

Niższe dochody rolników

Dochody rolników w 2012 roku spadły, a podobna sytuacja będzie miała miejsce również w roku bieżącym. Dochody rolników spadły w 2012 r. o 5 proc. wobec roku poprzedniego. Według wstępnych szacunków, w tym roku dochody ponownie się obniżą, głównie producentów zbóż – poinformował Andrzej Kowalski, dyrektor IERiGŻ, podczas ...

Kolejny tydzień kontroli Inspekcji Weterynaryjnej

Program Inspekcji Weterynaryjnej „Zero tolerancji” zatacza coraz szersze kręgi. W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” w dniach 13-19 listopada 2013 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły prawie 1000 kontroli w różnych podmiotach - poinformował ...

Krok, który mógłby pomóc polskim hodowcom świń

Zdaniem  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przywrócenie krzyżowego skarmiania mączek pochodzenia zwierzęcego byłoby znakomitym krokiem dla polskiego sektora produkcji świń. Mogło by to wpłynąć pozytywnie na opłacalność produkcji i tym samym na sytuację finansową polskich hodowców. W ten sposób udało by się obniżyć ceny ...

Składka zdrowotna przedłużona na 2014

Po raz kolejny sejm przedłużył obowiązywanie składki zdrowotnej rolników. W 2014 roku składka zdrowotna będzie opłacana według tych samych zasad co w tym roku. Podczas głosowania na przyjęciem nowych przepisów 289 posłów głosowało za, 156 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Warto również podkreślić, że posłowie ...

Uprawy ekologiczne w Polsce

Na terenie Unii Europejskiej jest coraz więcej gospodarstw ekologicznych. W 2012 roku produkcja ekologiczna stanowiła 2,2 procenta areału terenów rolnych. Obejmowała ona więc 10,6 miliona hektarów. W porównaniu do roku 2010 areał upraw ekologicznych wzrósł o 0,6 miliona hektara. Również w Polsce obserwowany jest wzrost liczby ...

Rezerwa kwoty bezpośredniej jest źle dzielona

Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że rezerwa kwoty bezpośredniej jest sztucznie podtrzymywana. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał 4 listopada tego roku swoje uwagi dotyczące wysokości rezerwy w roku kwotowym 2013/2014 oraz na temat współczynnika przydziału kwot indywidualnych dostawcom hurtowym. Zdaniem Krajowej Rady Izb ...

Rosja przeprowadza kontrolę polskich zakładów

Za dwa dni skończą się rosyjskie kontrole polskich zakładów mięsnych oraz mleczarni. Kontrole zostały rozpoczęte we wtorek 13 listopada. Zakończą się w piątek 22 listopada. Rosja prowadzi kontrole w zakładach i mleczarniach, które posiadają uprawnienia do eksportu swoich produktów do tego państwa. Ponadto, rosyjscy eksperci ...

Trzecie spotkanie ws. prywatyzacji KSC

Z informacji podanych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że jeszcze przed końcem bieżącego miesiąca 28 listopada odbędzie się drugie spotkanie w sprawie prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej. Uczestnikami spotkania będą Ministerstwo Skarbu oraz plantatorzy i pracownicy, którzy mają prawo do zakupu akcji Krajowej Spółki Cukrowej. ...

Zwrot akcyzy na niezmienionym poziomie

Plany budżetu na przyszły rok nie pozwalają na zwiększenie stawki zwrotu akcyzy za olej napędowy. W 2014 roku stawka zwrotu akcyzy wyniesie 0,95 zł na 1 litr oleju i 86 l limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych. Podwyższenie stawki nie było możliwe ze względy na plany budżetowe na kolejny rok. Krajowa Rada Izb ...