Summarize

Sprzedaż żywności ekologicznej w Polsce

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, tylko 8 procent Polaków kupuje przynajmniej raz w tygodniu żywność ekologiczną. Zdaniem dr Sylwii Żakowskiej-Biemans z SGGW ogólny udział żywności ekologicznej w sprzedaży żywności wynosi niecały 1 procent, co stawia nas na ...

Protesty rolników w Szczecinie

Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego na 14 czerwca zapowiedzieli pikietę w Szczecinie, która ma zwrócić uwagę na problemy wsi.Strajk jest konsekwencją nie spełnienia postulatów rolników, którzy o swoje prawa walczą od lutego bieżącego roku. Wtedy to w Szczecinie, kilkusetosobowa grupa rolników ...

Wciąż spadają ceny skupu mleka

Nieprzychylna tendencja spadku cen zbytu mleka utrzymuje się od początku roku i nic nie zdaje się jej zachwiać. Mleczarze po raz kolejny proszą o pomoc Unię Europejską, niestety bezskutecznie.Na światowych rynkach w styczniu ceny regularnie spadały. Czerwone strzałki na giełdach światowych przełożyły się na obniżenie cen ...

Agencja Nieruchomości Rolnych stawia wyzwanie "piratom"

Agencja Nieruchomości Rolnych grozi rolnikom, którzy nielegalnie przywłaszczają sobie państwowe grunty, wysokimi karami finansowymi.Rolnicze gangi zdobywają informacje dotyczące wolnych gruntów od okolicznych rolników lub z internetowych ogłoszeń, aby następnie obsiać nienależące do nich obszary zbożem i ubiegać się o ...

Nowe wytyczne w sprawie znakowania środków spożywczych

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie znakowania środków spożywczych rozszerzy obowiązek informowania konsumentów o składzie żywności.W przypadku żywności sprzedawanej luzem należy podawać skład produktu, wyłącznie jeśli dotyczy on wędlin. Nowelizacja nałoży taki obowiązek także na pieczywo i ...

Zagrożona truskawka kaszubska

Truskawkę kaszubską, produkt tradycyjny województwa pomorskiego, spotkały problemy. Drobni plantatorzy wycofują się z produkcji tego owocu ze względu na małą opłacalność.Kaszëbskô Malëna została wpisana do europejskiego systemu nazw i oznaczeń geograficznych w 2009 r. Jej nazwę zarejestrowano jako Chronione ...

Polskie starania o refundacje eksportowe

Polska widzi realne zagrożenie kryzysem, który już kilka lat temu pojawił się na rynku mleka. Wtedy udało się z niego wyjść, jednak jeśli sytuacja się powtórzy, ucierpi na tym cała UE.Według polskiego ministerstwa rolnictwa wszystkie informacje napływające z rynku wskazują na to, że sytuacja na rynku mleka może się ...

Ukierunkowanie pomocy na modernizację gospodarstw rolnych

Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował sprawozdanie specjalne „Ukierunkowanie pomocy na modernizację gospodarstw rolnych”. Badanie sprawdzało, czy pomoc UE na rzecz modernizacji gospodarstw rolnych jest ukierunkowana na priorytety UE i konkretne potrzeby państw członkowskich.Jak wynika ze sprawozdania, działanie 121 ...

Dofinansowanie dla Podkarpacia na budowę targowisk

W ramach projektu „Mój rynek”, współfinansowanego z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, województwo podkarpackie otrzyma 13 mln zł dofinansowania.Projekt „Mój rynek” przewiduje nawet do miliona złotych dofinansowania dla gminnej jednostki samorządowej lub związku gmin, na renowację lub budowę ...

Postrach plantatorów ziemniaka

Przez cały okres wegetacyjnych ziemniaki narażone są na groźne choroby, które mają wpływ na ilość i jakość zbiorów. Zaraza ziemniaka to jedna z chorób, której obawiają się plantatorzy od wielu lat.Choroba ta niszczy zarówno naziemne, jak i podziemne części rośliny, nawet po zbiorze. Jest wywołana przez organizm ...

Inwazja mszyc na uprawach

W drugiej połowie maja Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa poinformowała o rozpoczęciu wiosennej migracji mszyc. Tego roku rozprzestrzeniania się tych owadów odbyło się wcześniej niż w dwóch ubiegłych latach.Loty mszyc zaczęły się wraz ze wschodem ziemniaka, co powoduje w zrost zakażeń wirusem Y. Z tego powodu ...

Inwazja mszyc na uprawach

W drugiej połowie maja Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa poinformowała o rozpoczęciu wiosennej migracji mszyc. Tego roku rozprzestrzeniania się tych owadów odbyło się wcześniej niż w dwóch ubiegłych latach.Loty mszyc zaczęły się wraz ze wschodem ziemniaka, co powoduje w zrost zakażeń wirusem Y. Z tego powodu ...

Hodowla zielononóżki kuropatwianej

Jednym z najbardziej odbiegających od warunków naturalnych działem produkcji zwierzęcej jest chów drobiu.Jaja z chowu klatkowego, oznaczone numerem 3 wg kodu systemu hodowli skazane są na stresujące życie w na niewielkich przestrzeniach. Takie jaja należą do najtańszych i najczęściej kupowanych. Z racji dużej ilości ich wytwarzania ...

Żywność ekologiczna wciąż za droga

Rynek udostępnia klientom, to czego wymagają. Większość z nas wybiera mięso bardziej przetworzone z różnymi domieszkami ze względu na jego cenę. Nie od dziś wiadomo, że przeważająca liczba z nas zmuszona jest do zakupu tańszej żywności w większej ilości. Klienci bardziej wymagający nierzadko maja problem z zakupem mięsa ...

Roztocza w sadach mało szkodliwe?

Problem obecności roztoczy w sadach wydaje się być bagatelizowany przez sadowników. Część z nich jest zdania, że szkodniki te są zbyt małych rozmiarów, aby siać spustoszenie w ich zbiorach. Sytuacja niestety prezentuje się inaczej.Przez ostatnie lata występowanie pordzewiacza i przędziorka zostało coraz bardziej zauważalne. ...