Summarize

UE otwiera drogę dla kolejnych partii importu towarów bez cła

Unia Europejska jest gotowa na przyjęcie kolejnej fali towarów z zerowym podatkiem, w odpowiedzi na apele hodowców trzody i bydła, spodziewających się niższych plonów.Niższe od zakładanych uprzednio tegoroczne zbiory ziarna mogłyby nie wystarczyć do pokrycia zapotrzebowania na pasze wewnątrz Unii. Komisja Europejska ma do końca ...

Podniesienie konkurencyjności rolników celem Copa-Cogeca

Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pessonen, mówił w Brukseli o korzyściach, jakie przynosi rolnikom działalność w grupach.Pesonen wyraził zadowolenie wynikające z faktu, iż władze unijne zdają sobie sprawę z tego, że niewielkie i rozproszone gospodarstwa wpływają negatywnie na wzrost i rozwój sektora rolno-spożywczego ...