Summarize

UE otwiera drogę dla kolejnych partii importu towarów bez cła

Unia Europejska jest gotowa na przyjęcie kolejnej fali towarów z zerowym podatkiem, w odpowiedzi na apele hodowców trzody i bydła, spodziewających się niższych plonów.Niższe od zakładanych uprzednio tegoroczne zbiory ziarna mogłyby nie wystarczyć do pokrycia zapotrzebowania na pasze wewnątrz Unii. Komisja Europejska ma do końca ...

Sprzedaż żywności ekologicznej w Polsce

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, tylko 8 procent Polaków kupuje przynajmniej raz w tygodniu żywność ekologiczną. Zdaniem dr Sylwii Żakowskiej-Biemans z SGGW ogólny udział żywności ekologicznej w sprzedaży żywności wynosi niecały 1 procent, co stawia nas na ...

Sprzedaż żywności ekologicznej w Polsce

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, tylko 8 procent Polaków kupuje przynajmniej raz w tygodniu żywność ekologiczną. Zdaniem dr Sylwii Żakowskiej-Biemans z SGGW ogólny udział żywności ekologicznej w sprzedaży żywności wynosi niecały 1 procent, co stawia nas na ...

Protesty rolników w Szczecinie

Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego na 14 czerwca zapowiedzieli pikietę w Szczecinie, która ma zwrócić uwagę na problemy wsi.Strajk jest konsekwencją nie spełnienia postulatów rolników, którzy o swoje prawa walczą od lutego bieżącego roku. Wtedy to w Szczecinie, kilkusetosobowa grupa rolników ...

Wciąż spadają ceny skupu mleka

Nieprzychylna tendencja spadku cen zbytu mleka utrzymuje się od początku roku i nic nie zdaje się jej zachwiać. Mleczarze po raz kolejny proszą o pomoc Unię Europejską, niestety bezskutecznie.Na światowych rynkach w styczniu ceny regularnie spadały. Czerwone strzałki na giełdach światowych przełożyły się na obniżenie cen ...

Agencja Nieruchomości Rolnych stawia wyzwanie "piratom"

Agencja Nieruchomości Rolnych grozi rolnikom, którzy nielegalnie przywłaszczają sobie państwowe grunty, wysokimi karami finansowymi.Rolnicze gangi zdobywają informacje dotyczące wolnych gruntów od okolicznych rolników lub z internetowych ogłoszeń, aby następnie obsiać nienależące do nich obszary zbożem i ubiegać się o ...

Ceny żywności na świecie spadają

Według danych agendy ONZ do spraw żywności i rolnictwa (FAO), ceny żywności na świecie w maju 2012 r. osiągnęły najniższy poziom od września 2011 r.Oznacza to 14% spadek w odniesieniu do lutego ubiegłego roku. Który był rekordowym miesiącem jeżeli chodzi o ceny żywności. Spadły ceny produktów zbożowych – ...

Nowe wytyczne w sprawie znakowania środków spożywczych

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie znakowania środków spożywczych rozszerzy obowiązek informowania konsumentów o składzie żywności.W przypadku żywności sprzedawanej luzem należy podawać skład produktu, wyłącznie jeśli dotyczy on wędlin. Nowelizacja nałoży taki obowiązek także na pieczywo i ...

Eksport przetworów mleczarskich do Chin

Duży wzrost produkcji mleka w Chinach, okazuje się niewystarczający dla zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych mieszkańców Państwa Środka, w związku z czym kraj jest uzależniony od importu.Jako powody takiego stanu rzeczy uznaje się szybki rozwój miast w Chinach i przejmowanie zachodnich wzorców konsumpcji, co skutkuje ...

Zagrożona truskawka kaszubska

Truskawkę kaszubską, produkt tradycyjny województwa pomorskiego, spotkały problemy. Drobni plantatorzy wycofują się z produkcji tego owocu ze względu na małą opłacalność.Kaszëbskô Malëna została wpisana do europejskiego systemu nazw i oznaczeń geograficznych w 2009 r. Jej nazwę zarejestrowano jako Chronione ...

Podniesienie konkurencyjności rolników celem Copa-Cogeca

Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pessonen, mówił w Brukseli o korzyściach, jakie przynosi rolnikom działalność w grupach.Pesonen wyraził zadowolenie wynikające z faktu, iż władze unijne zdają sobie sprawę z tego, że niewielkie i rozproszone gospodarstwa wpływają negatywnie na wzrost i rozwój sektora rolno-spożywczego ...

Polskie starania o refundacje eksportowe

Polska widzi realne zagrożenie kryzysem, który już kilka lat temu pojawił się na rynku mleka. Wtedy udało się z niego wyjść, jednak jeśli sytuacja się powtórzy, ucierpi na tym cała UE.Według polskiego ministerstwa rolnictwa wszystkie informacje napływające z rynku wskazują na to, że sytuacja na rynku mleka może się ...

Ukierunkowanie pomocy na modernizację gospodarstw rolnych

Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował sprawozdanie specjalne „Ukierunkowanie pomocy na modernizację gospodarstw rolnych”. Badanie sprawdzało, czy pomoc UE na rzecz modernizacji gospodarstw rolnych jest ukierunkowana na priorytety UE i konkretne potrzeby państw członkowskich.Jak wynika ze sprawozdania, działanie 121 ...

Dofinansowanie dla Podkarpacia na budowę targowisk

W ramach projektu „Mój rynek”, współfinansowanego z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, województwo podkarpackie otrzyma 13 mln zł dofinansowania.Projekt „Mój rynek” przewiduje nawet do miliona złotych dofinansowania dla gminnej jednostki samorządowej lub związku gmin, na renowację lub budowę ...

Postrach plantatorów ziemniaka

Przez cały okres wegetacyjnych ziemniaki narażone są na groźne choroby, które mają wpływ na ilość i jakość zbiorów. Zaraza ziemniaka to jedna z chorób, której obawiają się plantatorzy od wielu lat.Choroba ta niszczy zarówno naziemne, jak i podziemne części rośliny, nawet po zbiorze. Jest wywołana przez organizm ...