Summarize

W czwartek 25 kwietnia stowarzyszenia pszczelarzy oraz Greenpeace Polska zaapelowały do ministra rolnictwa o zwiększone zainteresowanie działaniami mającymi na celu ochronę pszczół oraz owadów zapylających.

Apel Greenpeace Polska oraz stowarzyszeń pszczelarzy jest związany z masowym ginięciem pszczół, które jest obserwowane na różnych kontynentach i staje się coraz poważniejszym problemem dla rolnictwa.

Katarzyna Jagiełło z Greenpeace Polska powiedziała, że „spadek liczebności rodzin pszczelich w USA ocenia się na 30-40 proc., choć w niektórych regionach jest znacznie gorzej. W Europie skala ta wynosi przeciętnie 20 proc. W Polsce dane nie są jednoznaczne. W ubiegłym tygodniu spotkaliśmy się z pszczelarzami ze Śląska i Małopolski, gdzie spadki rodzin pszczelich sięgały niekiedy nawet 80-90 proc. Pasiek”.

Przemysław Gierchatowski (wiceprezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka”) powiedział z kolei, że z doniesień polskich pszczelarzy można wysnuć wnioski, iż w tym roku straty w pasiekach będą rzędu 60-70%. Gierchatowski dodał, że „dopiero za około dwa tygodnie będzie wiadomo, co zostało z pasiek”.

Apelujący zwrócili również uwagę na to, że zapylanie jest bardzo ważną wartością dla ekonomii i jak ocenia się korzyści z owadów zapylających w skali świata w ciągu roku wynoszą około 265 miliardów euro.Komentarze

Skomentuj