Summarize

pole po żniwach

Od przyszłego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie będzie listownie informować właścicieli gruntów o przyznaniu płatności bezpośrednich.Reszta procedur pozostaje bez zmian. ARiMR będzie się kontaktować z rolnikami jedynie w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonych wnioskach. Takie zmiany przewidziano w nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z dnia 27 stycznia 2012 r.

ARiMR nie będzie doręczać decyzji jeżeli przyznano płatność w wysokości o którą wnioskował rolnik. Jednocześnie przewidziano możliwość wystąpienia z żądaniem przesłania takowej decyzji nie później niż 14 dni po wpłynięciu płatności bezpośredniej na konto bankowe. By otrzymać potwierdzenie przyznania dopłat, należy się zgłosić do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Informacja z numerem decyzji będzie zamieszczana w tytule przelewu. Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do ministra rolnictwa z wnioskiem o informowanie rolników o wykonanym przelewie, np. drogą smsową, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie. W uzasadnieniu KRIR podała, iż nie wszyscy rolnicy mają dostęp elektroniczny do swych kont bankowych. Przez to mogą mieć trudności związane z jedynie 14-dniowym okresem przysługiwania odwołania od decyzji o przyznaniu dopłat, liczonym od daty przelewu środków na konto.Komentarze

Skomentuj