Summarize

Indeks Cen Żywności (FPI – Food Price Index) aktualizowany co miesiąc przez FAO (Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa) wskazuje na spadek ceny uśrednionego koszyka towarów żywnościowych w miesiącu czerwcu w relacji do maja o 1,8%.
To oznacza trzeci z kolei miesiąc spadków. FPI jest obecnie na najniższym poziomie od września 2010 roku i aż o 15,4% od szczytowego poziomu, w jakim znajdował się w lutym 2011 roku. Średnia cena każdej z grup towarów zaliczanych do koszyka była niższa niż przed miesiącem, największe spadki odnotowano w grupie olejów i tłuszczy.

Analitycy z FAO stwierdzili, iż do spadków przyczynia się utrzymująca się od dłuższego czasu niepewność ekonomiczna w Unii Europejskiej i dobre prognozy dotyczące tegorocznych zbiorów. Jednocześnie powodów do zmartwień dostarczyły susze utrzymujące się w niektórych rejonach świata – podniosły one ceny wybranych plonów (choć bez większego wpływu na średnią cenę). Niepokój związany ze zmienną pogodą może się wszak odbić dużo wyraźniej na cenach żywności już w lipcu.

FAO musiało zrewidować swoje majowe prognozy dotyczące światowych zbiorów zbóż na rok 2012, obniżając je o ponad 23 miliony ton. W skali globu zbiory sięgną 2,396 miliardów ton, według najświeższej analizy. To rekordowy wynik, wyższy od ubiegłorocznego o 2% (jeżeli naturalnie się sprawdzi).Komentarze

Skomentuj