Summarize

flaga Brazylii

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o wizycie inspektorów z brazylijskiego Ministerstwa Rolnictwa, Hodowli i Zaopatrzenia (MAPA), którzy w dniach 9-16 grudnia bieżącego roku odbyli serię kontroli w krajowym sektorze mleczarskim.

Polska od dłuższego czasu stara się, aby krajowe produkty mleczne mogły być eksportowane na rynek brazylijski. Jednak, aby to się stało potrzebna była kontrola będąca częścią procedur uznawania równoważności polskiego systemu nadzoru weterynaryjnego nad produkcją mleka i produktów mlecznych. Pozytywne wyniki kontroli pozwoliłyby na nadawanie uprawnień eksportowych polskim zakładom sektora mleczarskiego dzięki gwarancji Głównego Lekarza Weterynarii.

Tegoroczna obserwacja nie była pierwszą, ponieważ w 2010 roku została przeprowadzona kontrola obejmująca główne obszary tematyczne, takie jak: system laboratoryjny, nadzór zanieczyszczeń i pozostałości, identyfikacja i rejestracja zwierząt oraz monitoring nad  weterynaryjnymi produktami leczniczymi.

Zanim brazylijscy inspektorzy z MAPA przystąpili do swoich czynności, 9 grudnia bieżącego roku wzięli udział w otwierającym spotkaniu, które odbyło się w budynku Głównego Inspektoratu Weterynarii, w trakcie którego roboczo omówiono zagadnienia objęte urzędniczą kontrolą. Następnie podzieleni na dwie niezależne grupy inspektorzy z brazylijskiego Ministerstwa Rolnictwa, Hodowli i Zaopatrzenia skontrolowali Państwowy Instytut Weterynaryjny, Zakłady Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach odwiedzili także gospodarstwa utrzymujące bydło, punkty odbioru mleka, zakłady mleczarskie, hurtownię weterynaryjnych produktów leczniczych i jeden z podmiotów sektora paszowego. Również w ramach kontroli, inspektorzy odwiedzili  powiatowe biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz siedzibę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Brazylijscy urzędnicy zakończyli kontrolę 16 grudnia bieżącego roku spotkaniem z polską stroną. W trakcie zebrania ogólnie podsumowano robocze ustalenia oraz sprecyzowano przewidziany czas, który będzie potrzebny na przygotowanie wstępnego raportu z kontroli, który według zapewnień strony brazylijskiej, Polska otrzyma w ciągu sześćdziesięciu dni.

 Komentarze

Skomentuj