Summarize

Pszenica źdźbło

Badania naukowców z Uniwersytetu Nebraska-Lincoln wskazują na to, że około 30% najważniejszych roślin uprawnych (ryż, pszenica, kukurydza) mogło już osiągnąć swoją maksymalną wydajność.

Te wyniki każą na nowo przemyśleć czy wzrost produkcji żywności na świecie jest realnie wykonalny. Jak donoszą amerykańscy naukowcy w ostatnich latach produkcja tych roślin spadła lub ustabilizowała się. Przyszłe prognozy produkcyjne, które byłyby w stanie sprostać rosnącym potrzebom ziemskiej populacji oparte są na założeniu, że produkcja zbóż będzie stale rosła. Jak się jednak okazuje takie założenie może mijać się z prawdą.

Trójka amerykańskich badaczy z Uniwersytetu Nebraska-Lincoln (Kenneth Cassman, Patricio Grassini I Kent Eskridge) twierdzi, że dotychczasowe prognozy były zbyt optymistyczne, ponieważ opierały się na przeszłych trendach wzrostowych. Ich zdaniem takiego wzrostu produkcji nie uda się utrzymać w przyszłości, ponieważ wiąże się on z innowacjami w technologii produkcji roślinnej. Miały one miejsce w przeszłości (XX wiek) i wszystko wskazuje na to, że w wielu obszarach technologia mająca zwiększyć zbiory osiągnęła swoje granice.

Autorzy uważają, że utrzymanie wzrostu produkcji będzie wymagać czegoś więcej niż nowe technologie – kooperacji wielu sektorów oraz odpowiedniej interakcji między różnymi czynnikach na skalę światową. Niestety z perspektywy indywidualnych rolników taka ewentualność jest mało prawdopodobna.Komentarze

Skomentuj