Summarize

Grupa specjalistów pracująca przy Komisji Europejskiej została poproszona o przedstawienie naukowej opinii na temat bezpieczeństwa i skuteczności tlenku cynku jako dodatku do pasz zwierzęcych.Zdaniem specjalistów tlenek cynku jest bezpiecznym źródłem tej substancji dla wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych. Poziomy tlenku cynku w paszach wyznaczone przez normy unijne są odpowiednie i nie zagrażają zdrowiu zwierząt. Specjaliści stwierdzili, że konsumenci nie muszą się obawiać żadnego bezpieczeństwa wynikającego ze stosowaniu tej substancji jako dodatku do pożywienia dla zwierząt.

Tlenek cynku nie oddziałuje na skórę, ani oczy. Jedyne niebezpieczeństwo może wynikać z faktu, że substancja może być wchłonięta przez drogi oddechowe.

Jeśli chodzi o wypływ użycia tlenku cynku na glebę to naukowcy nie stwierdzili występowania żadnych negatywnych zależności. Nie mniej jednak, istnieje potencjał zanieczyszczenia tą substancją wód gruntowych. Najbardziej podatne na wchłanianie tlenku cynku są kwaśne gleby piaszczyste.
W podsumowaniu, naukowcy stwierdzili, że pasze zawierające tlenek cynku nie stanowią dużego zagrożenia dla środowiska i są dobrym źródłem cynku dla zwierząt hodowlanych.Komentarze

Skomentuj