Summarize

Mimo trudnych warunków atmosferycznych z początku bieżącego roku, stan plantacji buraków cukrowych jest dobry.Pierwsze siewy buraków cukrowych odbywały się już w końcu marca tego roku, co pokryło się z załamaniem pogody. Opady śniegu, przymrozki i ogólne ochłodzenie zmusiły rolników do wstrzymania prac, w związku z czym kolejne siewy buraków cukrowych zostały przesunięte.

Druga połowa kwietnia przyniosła już zdecydowanie lepsze warunki atmosferyczne i wtedy też odbyły się najbardziej zaawansowane siewy. Mimo chłodnych nocy uprawy nie ucierpiały, a ciepła i słoneczna pogoda w maju doprowadziła do intensywnego wzrostu buraków cukrowych.

Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że obsada plantacji jest bardzo dobra, co w przypadku większości plantacji oznacza ponad 90 tys. sztuk na hektar. Problemem, który pojawił się w połowie lipca był chwościk, któremu sprzyjała ciepła i wilgotna lipcowa aura. Dodatkowo ulewne deszcze i gradobicia, także zniszczyły niektóre uprawy, ale mimo wszystko ogólny stan upraw buraków cukrowych oceniony został dobrze.

Wegetacja roślin była dynamiczna, co powinno pozwolić na uzyskanie wysokich plonów.

W roku ubiegłym rzeczoznawcy terenowi ocenili stan plantacji buraków cukrowych na 3,7 stopnia kwalifikacyjnego. Obecny rok, mimo nie do końca korzystnych warunków pogodowych, pozwolił na uzyskanie wyższej oceny, tj. 4,0 stopnia kwalifikacyjnego.Komentarze

Skomentuj