Summarize

European Food Safety Authority

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności rozpoczął publiczne konsultacje w sprawie projektu wytycznych dla oceny ryzyka jakie mogą stanowić dla środowiska zwierzęta genetycznie modyfikowaneDokument (dotyczący głównie ryb, owadów, ssaków i ptaków) przedstawia konkretne wymogi odnośnie gromadzenia danych i metodologii stosowanej przy prowadzeniu wspomnianej oceny. Przygotowywany jest na wypadek dopuszczenia zwierząt genetycznie modyfikowanych do obrotu na rynku Unii Europejskiej. EFSA podkreśla, że jego ocena ryzyka opiera się na podejściu porównawczym między zwierzętami zmodyfikowanymi i niezmodyfikowanymi – które stanowią punkt odniesienia.

Zwierzęta modyfikowane genetycznie zostały dopuszczone do obrotu na rynkach w innych regionach świata, choć do tej pory odnotowano wiele problemów z utrzymaniem odpowiedniego dobrostanu tychże zwierząt. Tym niemniej w 2010 roku kanadyjskie władze wydały zezwolenie na hodowlę genetycznie modyfikowanych świń „enviropigs” , które wydalają od 30% do 70% mniej fosforu, a naukowcy w Argentynie i Chinach stworzyli krowy z dodatkiem ludzkim genów, dające mleko bardziej zbliżone do mleka kobiecego.

EFSA prześledzi szczególnie:

interakcje do jakich dochodzi pomiędzy zwierzętami zmodyfikowanymi i niezmodyfikowanymi;
oddziaływanie na środowisko środków wykorzystywanych do hodowli zwierząt GM;
wpływ zwierząt GM na zdrowie ludzi i innych zwierząt, w tym potencjalne zagrożenia dla rolników lub innych ludzi mających styczność z tymi zwierzętami.Komentarze

Skomentuj