Summarize

jaja w skorupkach

KIPDIP poinformowała, że w okresie od stycznia do wrześnie br. eksport jaj w skorupkach o kodzie CN 0407 wzrósł o ponad 10 proc. w stosunku do roku ubiegłego.

Z danych MRiRW wynika, iż w pierwszych trzech kwartałach br. wolumen eksportu polskich jaj w skorupkach wyniósł 157 123 ton i był wyższych o 14 944 tony w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Daje to wzrost eksportu na poziomie 10,5 proc. W samym wrześnie poza granice naszego kraju sprzedano 19 204 ton jaj w skorupkach o kodzie CN 0407, które obejmują również jaja wylęgowe.

Średnia wartość sprzedaży jednej tony  jaj wyniosła w tym okresie br. 953 euro/tonę.  Wartość ta była niższa o 297 euro/tonę niż w 2012 r. Na rynku unijnym w omawianym okresie br. jedna trzecia eksportowanych jaj z Polski trafiła do Holandii – 46 295 ton, a wartość tego wolumenu wyniosła 39 879 tys. euro. Eksport do tego kraju wzrasta w br. (+47% w porównaniu do 2012 r.), natomiast zmniejszył się eksport na rynek dotychczasowego lidera w imporcie jaj -  Niemiec (35 570 ton).

We wrześniu2013 roku miał miejsce wysoki eksport do Włoch (wolumen – 5 443 ton). Spowodowało to, że wielkość eksportu na ten rynek ukształtowała się na podobnym poziomie jak na rynek niemiecki.

Na podobnym poziomie utrzymał się natomiast eksport jaj w skorupkach do krajów trzecich. Posiada on zaledwie 3 proc. udziału w całkowitym eksporcie jaj z Polski. W pierwszych dziewięciu miesiącach roku 2013 do krajów trzecich trafiło zaledwie 4 411 ton jaj. Najwięcej przypadło w udziale Szwajcarii, gdzie mimo wszystko pogłębia się spadek sprzedaży. W omawianym okresie wyniósł on 1 925 ton, co jest wartością niższą o 15,3 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale mimo wszystko stanowi 44 proc. eksportu do krajów trzecich. Na kolejnym miejscu plasują się Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie w 2013 roku trafiło 1 029 ton polskich jaj w skorupkach. Pozostałe miejsca przypadły w udziale Białorusi (568 ton), Rosji (308 ton) i Chinom (392 tony).Komentarze

Skomentuj