Summarize

bańka mleka

Na rynku unijnym i rynku polskim ceny mleka w skupach nieprzerwanie rosną, a dzieje się tak od połowy ubiegłego roku.

Jak pokazują dane Komisji Europejskiej z października bieżącego roku, średnia ważona cena surowca wyniosła 39,52 EUR/100 kg i była wyższa o prawie 3 procent od ceny wrześniowej z 2013 roku. Wyniki te oznaczają, że mleczarnie płaciły o ponad 19 procent więcej w porównaniu do analogicznego okresu z zeszłego roku.

Najbardziej odczuwalne zmiany odnotowano w Rumunii, która charakteryzuje się najniższymi cenami skupu. Tam cena wzrosła o prawie 13 procent w relacji miesięcznej. Natomiast u liczących się producentów mleka, w krajach takich jak Włochy i Niemcy również odnotowano wzrost cen. We Włoszech odnotowano wzrost o prawie 5 procent m/m do 41,65 EUR/100 kg, a w Niemczech o ponad 4 procent do 41,74 EUR/100 kg. Spadek wolumenu skupu mleka towarzyszył rosnącym cenom w pierwszym półroczu, jednak w ostatnich miesiącach nastąpiły zmiany. Jak informuje Rabobank, w październiku bieżącego roku dostawy mleka były o ponad 4 procent wyższe w relacji rocznej (o 3,6 procent dla okresu sierpień-październik). Wzrost cen przypadł właściwie na największych producentów mleka, do których należą takie kraje jak: Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Niderlandy oraz Irlandia.Komentarze

Skomentuj