Summarize

Oferujemy usługi laboratoryjne w zakresie badań fizykochemicznych: żywności, surowców pochodzenia roślinnego (owoce, warzywa) i zwierzęcego, ziół, wody, gleby, pasz, nawozów i wielu innych. Posiadamy certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB1375. Zachęcamy do korzystania z naszych usług!


Komentarze

Skomentuj