Summarize

Pszenica na polu

Główny Urząd Statystyczny (GUS) informuje w opublikowanym dokumencie pt. "Wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2013 r.", że w bieżącym roku w Polsce zbiory zbóż były minimalne, gdyż o 0,6 procent niższe niż w 2012 roku i wyniosły 28,4 mln ton. Analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej podali natomiast, że produkcja pszenicy, żyta i pszenżyta wzrosła, a spadła znacznie produkcja jęczmienia. Analitycy z BGŻ poinformowali również, że zaskoczeniem jest prognozowany wzrost produkcji kukurydzy.

Według GUS, zbiory zbóż ogółem szacowane są na 28,4 mln ton, co jest wynikiem jedynie o 0,6 procent niższym od wyniku z 2012 roku i o 6,4 procent większym od przeciętnych zbiorów z lat 2006-2010. Jak podaje GUS tegoroczny spadek produkcji zbóż podstawowych w stosunku do poprzedniego roku był minimalnie większy, ponieważ wyniósł 0,9 procent. Natomiast porównanie do średniej z okresu 2006-2010, sugeruje, że mimo sporego wzrostu zbiorów zbóż ogółem, zbiory zbóż podstawowych są o 2,8 procent niższe. Z danych tych wynika również, że w ostatnich latach kukurydza, w pewnym stopniu, wyparła część produkcji zbóż podstawowych i umożliwiła większą produkcję zbóż ogółem.

Mniejsza powierzchnia upraw przyczyniła się do spadku produkcji zbóż w 2013 roku i jak podaje GUS  powierzchnia upraw wyniosła około 7,5 mln ha i była niższa od tej z poprzedniego roku o 3,2 procent, tzn. o 245 tys. ha. Ważne jest, że powierzchnia ta była również znacznie niższa (o 10,2 proc.) niż w latach 2006-2010. Dane te pokazują, że w Polsce wzrasta intensywność produkcji zbóż, ponieważ zmniejszeniu areału upraw towarzyszy wzrost produkcji ziarna. Sytuacja ta jest także wynikiem większego udziału kukurydzy w produkcji oraz wzrostu udziału pszenicy i przeciętnych plonów poszczególnych gatunków zbóż.

Z publikacji GUS wynika, że tegoroczna średnia produkcja ziarna z jednego hektara wyniosła 3,80 ton – dla wszystkich gatunków zbóż –  i była o 2,7 procent wyższa niż w 2012 roku i aż o 18,0 procent wyższa od średniej produkcji zbóż z lat 2006-2010, kiedy ta wynosiła 3,22 ton. Jeśli chodzi o pszenicę, to jej zbiory szacowane są na poziomie około 9,5 mln ton, w tym 8,6 mln ton pszenicy ozimej i 0,9 mln ton pszenicy jarej, co daje produkcję wyższą o około10 procent, od produkcji zeszłorocznej. Jednak to szacunek produkcji kukurydzy jest największą niespodzianką opublikowaną w dokumencie GUS, ponieważ pomimo wcześniejszych zapowiedzi i producenckich komunikatów produkcja kukurydzy minimalnie wzrosła o 1,2 procent i wyniosła prawie 4,0 mln ton, co było rezultatem większej o 12,9 procent  powierzchni uprawy, przy plonach niższych o 10,5 procent.

 Komentarze

Skomentuj