Summarize

krowy na lace

Naukowcy z Wielkiej Brytanii, Szkocji, Austrii, Australii i Stanów Zjednoczonych przeprowadzili meta-analizę badań na temat zmian klimatycznych i ich związku z hodowlą bydła na świecie.

Zdaniem badaczy ten temat nie doczekał się póki co należytej uwagi na szczytach władzy co może mieć bardzo negatywny wpływ dla środowiska naturalnego. Jak powiedział jeden z autorów badania prof. William Ripple „oczywistym jest, że należy zmniejszać ilość spalanych paliw kopalnych aby obciąć emisję CO2. To jednak rozwiązuje tylko połowę problemów. Musimy także zredukować ilość innych gazów cieplarnianych tak, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo przekroczenia progu klimatycznego”.

Drugim najbardziej szkodliwym obok dwutlenku węgla gazem cieplarnianym jest metan. Zdaniem badaczy, najefektywniejszym sposobem zmniejszenia jego emisji do atmosfery będzie obniżenie pogłowia bydła na świecie. To właśnie hodowla bydła jest największym źródłem tego gazu. Przyczyną jest fakt, że przeżuwacze produkują w swoim systemie trawiennym ogromne ilości metanu. W przypadku trzody chlewnej oraz drobiu jest zaś odwrotnie.

Oprócz tego badacze zwrócili uwagę na inne czynniki wpływające na środowisko, które są związane z hodowlą bydła.

1)      Na całym świecie w ciągu ostatnich 50 lat pogłowie bydła wzrosło o 50%. W tej chwili na świecie jest około 3,6 miliardów hodowlanych przeżuwaczy.

2)      Około ¼ powierzchni ziemi jest przeznaczona na wypasanie krów ale także owiec i kóz.

3)      1/3 ziem uprawnych jest wykorzystywana po to, aby produkować paszę dla bydła.

Zdaniem badaczy, oprócz obniżenia poziomu emisji metanu do atmosfery, redukcja pogłowia bydła przyczyni się do poprawy sytuacji ekologicznej również na innych polach.Komentarze

Skomentuj