Summarize

Indie i ich flaga

Najnowsze prognozy Associated Chambers of Commerce and Industry of India wskazują, że w 2015 roku w drugim najbardziej zaludnionym kraju na świecie w 2015 roku będzie 312 milionów sztuk zwierząt hodowlanych. To będzie zaś równoważne z brakiem wystarczającej ilości paszy.

Z najnowszych szacunków wynika, że w chwili obecnej w Indiach jest 280 milionów zwierząt hodowlanych, a roczny wzrost wynosi 4 punkty procentowe. 60%, czyli 170 milionów sztuk to bydło. Następne w kolejności są bawoły (32%, czyli ponad 80 milionów sztuk), kozy (4%, 11 milionów) oraz owce (2 procent, ponad 5 milionów sztuk). Resztę stanowią razem świnie, konie, osły, jaki czy wielbłądy.

Zdaniem autorów prognozy rosnąca populacja Indii powoduje wzrost popytu na zwierzęta hodowlane. Idzie to bezpośrednio w parze ze zwiększeniem hodowli. Zdaniem prof. Rawata “patrząc na ten ogromny popyt na produkty zwierzęce, należy natychmiast podjąć konkretne kroki, aby zwiększyć produkcyjność oraz poziom sanitarny ferm i gospodarstw hodowlanych”.

Analitycy szacują, że w związku z wyżej wymienionymi czynnikami Indie mogą w niedalekiej przyszłości cierpieć z powodu ogromnego niedoboru pasz i pastwisk. Może on sięgać nawet 60%.Komentarze

Skomentuj