Summarize

Indyki

Analitycy Banku BGŻ informują o pierwszych obniżkach na rynku indyków, które są konsekwencją wyjątkowo korzystnego dla producentów III kwartału bieżącego roku.

Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pokazują, że w monitorowanych zakładach, ostatni tydzień listopada (25.11-01.12.2013) przyniósł cenę za kilogram żywca indorów sięgającą w przybliżeniu 6,09 złotych, co w porównaniu z najwyższą ceną z tygodnia 7-13.10.2013 wynoszącą 6,45 zł/kg daje sześcioprocentową obniżkę cen w okresie ośmiotygodniowym. Powodem tejże obniżki może być wzrost podaży surowca indyczego na rynku. Dane GUS wskazują na lipcowy, prawie ośmioprocentowy wzrost w ilości wstawień w skali roku. Stan ten nie zmieniał się w okresie od sierpnia do października, a liczba wstawień była przeciętnie o trzynaście procent wyższa w skali roku. Oprócz obniżek cen surowca indyczego, na rynku spadły również ceny kurcząt brojlerów oraz trzody chlewnej, a ich spadek może mieć przełożenie na niższe ceny indyków. Jak przewidują analitycy, kolejne tygodnie mogą przynieść kolejny spadek cen sięgający 2-5 procent.Komentarze

Skomentuj