Summarize

KE skontaktuje się z polskimi władzami w celu wyjaśnienia doniesień o domniemanych nieprawidłowościach w Agencji Rynku Rolnego – powiedział Roger Waite, rzecznik komisarza do spraw rolnictwa Daciana Ciolosa „Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. rolnictwa skontaktuje się szybko z polskimi władzami, by pilnie wyjaśnić sytuację” – powiedział w środę rzecznik. Dodał: „KE przyjmuje podejście zero tolerancji wobec defraudacji i nieprawidłowości. Gdyby okazało się, że jakiekolwiek fundusze unijne zostały wykorzystane w nieprawidłowy sposób, muszą być one odzyskane, by chronić pieniądze podatników”. Waite nadmienił, że Komisja dysponuje instrumentami, by zapewnić zwrot unijnych funduszy rolnych wypłaconych niezgodnie z prawem, „jeżeli okaże się, że polskie władze w niewłaściwy sposób zarządzały funduszami i sprawowały kontrolę nad nimi”.

Od momentu wstąpienia Polski do Unii w 2004 roku Agencja Rynku Rolnego jest oficjalnie akredytowaną agencją płatniczą Unii Europejskiej.

Źródło: PAPKomentarze

Skomentuj