Summarize

pole rzepaku

W trzecim kwartale 2013 roku krajowy skup rzepaku był wyższy niż przed rokiem.

Krajowy skup rzepaku w III kwartale 2013 roku był wyższy o 45 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Z szacunkowych danych wynika, że jego całkowita wartość w analizowanym okresie wyniosła w sumie blisko 2,2 mld zł netto.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że tegoroczne zbiory rzepaku  wynoszą około 2,6 mln ton, co oznacza, że są wyższe od ubiegłorocznych o 37 proc. Również powierzchnia upraw rzepaku znacznie wzrosła. W 2013 roku rolnicy zagospodarowali na ten cel 922,9 tys. hektarów, czyli o 28 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Taka sytuacja ma odzwierciedlenie w krajowym skupie rzepaku, którego poziom kształtuje się na wysokim poziomie.

GUS podaje, że w III kwartale poprzedniego roku, krajowy skup rzepaku wynosił 1065 tys. ton, podczas gdy w analogicznym okresie roku bieżącego, wartość ta ukształtowała się na poziomie 1547 tys. ton, a więc aż o 45 proc. wyższym.  W samym lipcu do skupu trafiło 702,1 tys. ton(wzrost rok do roku o 97 proc.), w sierpniu 698,1 tys. ton (wzrost o 62 proc.), a we wrześniu 146,4 tys. ton (wzrost o 62 proc.).  W pierwszym miesiącu IV kwartału, do punktów skupu trafiło 130 tys. t nasion rzepaku i można przypuszczać, że ten okres również będzie lepszy, niż w roku ubiegłym.

Krajowy eksport rzepaku w okresie od stycznia do lipca 2013 r. wyniósł 184 tys. ton rzepaku. W tym samym okresie w roku 2012 Polska sprzedała zaledwie 85 tys. ton. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że znaczna część tegorocznego rzepaku trafiła do Niemiec, gdzie sprzedaliśmy aż 170 tys. ton tego surowca.Komentarze

Skomentuj