Summarize

Banknoty w walucie EURO

Ministerstwo rolnictwa przymierza się do nowej akcji kredytowej skierowanej do rolników. W ramach tej akcji kredytowej resort planuje uruchomić kredyty preferencyjne o wysokości 1,5 miliarda złotych. Kredyty mają być dostępne pod koniec sierpnia tego roku.Aby akcja kredytowa ruszyła Rada Ministrów musi wydać odpowiednie rozporządzenie. W tej chwili projekt dokumentu znajduje się w fazie uzgodnień. Według wstępnych ustaleń kredyty preferencyjne uruchomione w tym roku będą droższe niż do tej pory.

Ministerstwo Rolnictwa zaproponowało następujące zmiany w kwestii kredytów: kredytobiorca będzie płacić odsetki w wysokości 0,4 oprocentowania, które jest należne bankowi w przypadku kredytu inwestycyjnego. Resztę oprocentowania będzie pokrywała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredyty na wznowienie produkcji rolnej oraz kosztów odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu szkód wywołanych klęskami będą oprocentowane na poziomie 1,5% w skali roku. Jest to wzrost w stosunku do zeszłego roku o 1,4%.

Nowy projekt Ministerstwa Rolnictwa ogranicza maksymalną kwotę kredytu na zakup użytków rolnych. Projekt przewiduje, że jedno gospodarstwo rolne może wziąć kredyt o maksymalnej wysokości 1,5 miliona złotych.Komentarze

Skomentuj