Summarize

mięso wołowe

W czwartek większość krajów Unii Europejskiej poparła nowy system oznaczania mięsa, który będzie wskazywał kraj jego pochodzenia. Polska była przeciwna zmianom, argumentując, że dla producentów będzie to kolejne obciążenie. Zmiany w oznaczaniu mięsa mają obowiązywać od kwietnia 2015 roku.

Planowany system oznaczania mięsa (świeżego, mrożonego i chłodzonego) ma zawierać informację, gdzie zwierzę było hodowane, gdyż jak podkreśla Komisja Europejska, konsumentom zależy na tej informacji.

System ten przewiduje jedno oznaczenie na mięsie o kraju pochodzenia, jeśli zwierzę urodziło się, było hodowane i zabite w jednym kraju. W przypadku, gdy kraj hodowli jest inny od kraju uboju, wtedy niezbędne będą dwa oznaczenia. W sytuacji, gdy mięso będzie importowane z kraju spoza Unii Europejskiej, ale bez podanej informacji od eksportera w jakim kraju zwierzę było hodowane, wówczas na oznaczeniu będzie jedynie informacja, że zostało ono wyhodowane poza granicami Unii Europejskiej. Jeśli zwierzę było hodowane krótko w kilku krajach Wspólnoty, to informacja zamieszczona na opakowaniu będzie przemieć: "hodowane w kilku krajach UE". Osobnym przypadkiem jest mięso mielone, jako to, które jest mieszane z kilku rodzajów mięsa. Wtedy obowiązkiem producenta, będzie umieszczenie na opakowaniu informacji o następującej treści” "hodowla i ubój w UE oraz w krajach spoza UE".

Do dzisiaj, jedynie na wołowinie i cielęcinie zamieszczano informację o kraju ich pochodzenia. Wprowadzenie tego obowiązku wiązało się z reakcją na epidemię choroby szalonych krów oraz wybicie tysięcy zwierząt w Wielkiej Brytanii i miało na celu uspokojenie konsumentów, rezygnujących z jedzenia wołowiny.Komentarze

Skomentuj