Summarize

Amerykańscy badacze porównali plusy i minusy stosowania mokrych pasz oraz tradycyjnych (suchych) rozwiązań żywieniowych w hodowli tuczników.

Analiza została przeprowadzona przez badaczy z Kansas State University. W jej wyniku naukowcy doszli do wniosku, że używanie mokrych pasz pozwala osiągnąć tuczniki o większej masie. Poza tym, dzięki takiemu żywieniu wykorzystanie wody jest bardziej efektywne.

Świnie karmione mokrymi paszami miały wyższy średni dzienny przyrost wagi oraz lepszy średni poziom spożycia paszy niż świnie na suchej paszy. W rezultacie świnie karmione mokrą paszą osiągały masę wyższą o 3,2% niż świnie karmione suchą paszą.

Zwierzęta karmione mokrą paszą miały więcej tłuszczu na grzbiecie oraz mniej chudego mięsa niż te karmione suchą paszą. W przypadku zużycia wody, świnie na suchej paszy używały o 1,4 litra więcej niż karmione paszą mokrą.

Amerykańscy naukowcy na podstawie tych wyników doszli do wniosku, że w istocie karmienie świń mokrą paszą pociąga za sobą szybszy przyrost masy, lepsze spożycie paszy oraz większą masę końcową. Żywienie mokrą paszą prowadzi jednak do mniejszej ilości chudego mięsa u osobników, a co za tym idzie zwiększonej ilości tkanki tłuszczowej.Komentarze

Skomentuj