Summarize

Priorytet współczesnych rolników i sadowników to nie tylko uzyskanie wysokich plonów dobrej jakości handlowej, ale również bezpieczeństwo produkowanej żywności. Z tego też względu muszą oni mieć gwarancję wysokiej skuteczności stosowanych technologii, które musza jednocześnie w maksymalny sposób wykorzystywać genetyczny potencjał plonotwórczy roślin. Od kilkuset lat rolnicy, którzy zamieszkują regiony nadmorskie wykorzystywali algi morskie do nawożenia pól uprawnych. Dzięki temu udawało im się uzyskiwać wyższe plony o lepszej jakości. Te doświadczenia rolników skłoniły naukowców do poszukiwań innowacyjnych rozwiązań, w oparciu o ekstrakty z alg, które pozwoliłyby na uruchomienie i pełne wykorzystanie zakodowanego w genach potencjału roślin. Od ponad 50 lat w Bretanii, u wybrzeży Atlantyku, gdzie wody oceanu są wyjątkowo zasobne w algi, prowadzone są badania nad tymi organizmami i ich wykorzystaniem w gospodarce, przede wszystkim zaś w rolnictwie i ogrodnictwie.

Obecnie przemysł wytwarzający nawozy oparte o filtraty z alg mając do dyspozycji nowoczesne laboratoria zajmujące się morską biotechnologią oraz zaawansowane technologie produkcji wytwarza różnego rodzaju preparaty precyzyjnie ukierunkowane na uruchomienie potencjału plonotwórczego roślin uprawnych. Preparaty nowej generacji są wzbogacone o komponenty zawierające filtraty z alg. Wykazują one zdecydowanie wyższą skuteczność w porównaniu z tradycyjnymi nawozami. Liderem światowej biotechnologii morskiej jest firma działająca na północy Francji – Grupa Roullier. Na początku, efekty pracy tej firmy wykorzystywano na rynkach lokalnych i regionalnych. W tej chwili, zdobywają one coraz większe uznanie producentów żywności, ponieważ stosowanie preparatów zawierających homogenaty z alg połączone ze składnikami pokarmowymi przynosi bardzo wymierne rezultaty. Uprawy stymulowane preparatami nowej generacji rodzą plony wyższe nawet o kilkanaście procent. Z kolei jakość handlowa w porównaniu z płodami zbieranymi z plantacji uprawianych tradycyjnymi metodami agrotechnicznymi prezentuje się również znakomicie.

Algi stanowią niezwykle bogate źródło substancji fizjologicznie aktywnych takich jak oligosacharydy, witaminy, aminokwasy i fitohormony, które są naturalnymi molekułami o wysokiej aktywności biologicznej. Są to organizmy cechujące się wyjątkowo szybkim wzrostem (u niektórych gatunków zaobserwowano dzienny przyrost na długość przekraczający 10 cm). Jak twierdzą naukowcy, posiadają one dziesięć razy większy potencjał plonotwórczy niż uprawy polowe. Te organizmy żyją w ekstremalnych warunkach. Rosnąc w strefie pływów są nieustannie narażone na dynamiczne zmiany środowiska (dzienne różnice w poziomie morza w strefach pływów sięgają nawet kilkunastu metrów, a dobowe różnice temperatur mogą przekraczać kilkadziesiąt stopni – podczas odpływów algi przebywają poza środowiskiem wodnym i są narażone na ekspozycję słoneczną). Algi mają więc zdolność intensywnego rozwoju w skrajnie ciężkich warunkach. Co więcej, cechuje je wyjątkowa zdolność do regeneracji uszkodzeń.

Dzięki opracowanym technologiom przetwarzania alg morskich udało się z nich wyekstrahować ważne dla upraw polowych związki, które stymulują wiele procesów fizjologicznych w roślinach. Takie związki mogą być podawane zarówno z nawozami płynnymi, jak i doglebowymi. W zależności od formy podania i składników mineralnych jakimi są wzbogacone wykazują one odrębne mechanizmy działania. Nawozy płynne oparte na homogenatach z alg wpływają na mniejsze obciążenie czynnikami stresowymi, zwiększają skuteczność fotosyntezy oraz asymilację węgla, regulują transpirację, opóźniają proces starzenia, regulują przemiany enzymatyczne, wpływają na procesy metaboliczne. Z kolei ekstrakty zawarte w nawozach doglebowych stymulują przemiany metaboliczne w roślinie, poprawiają architekturę systemu korzeniowego, pobudzają aktywność korzeniową, poprawiają efektywność pobierania wody i składników pokarmowych, a także regulują przemiany enzymatyczne.

W wieloletnich badaniach nad algami wyodrębniono z nich molekuły, którym zawdzięcza się korzystny wpływ na rośliny uprawne. Są to m.in.: cytokinina IPA, która wykazuje działanie systemiczne, poprawia pobieranie i przyswajanie składników mineralnych, a także aktywizuje ich transport, aminokwasy glicyna i betaina wykazującą działanie antystresowe, stymulują wzrost systemu korzeniowego i proces fotosyntezy. W nawozach doglebowych występuje aminopuryna, która stymuluje rozwój systemu korzeniowego oraz pochodne indolu wpływające na asymilację i transport azotu.

Preparaty na bazie alg morskich rekomendowane są do stosowania nie tylko w rolnictwie, ale także w ogrodnictwie. W uprawach sadowniczych wyjątkowo sprawdzają się nawozy płynne, które zapewniają szybsze i efektywniejsze pobieranie składników pokarmowych, szczególnie mikroelementów, w porównaniu z nawozami aplikowanymi doglebowo. Dzięki temu efektywnie można podawać składniki pokarmowe w sytuacjach, w których mamy do czynienia ze słabą dostępnością z gleby, suszą, podtopieniami i innymi uszkodzeniami systemu korzeniowego. Znakomite efekty w uprawach ogrodniczych osiągnąć można dzięki stosowaniu preparatów zawierających ekstrakty z alg morskich, które stymulują kwitnienie, zawiązywanie i wybarwianie owoców oraz zwiększają odporność na uszkodzenia, podnoszą pobieranie i transport składników mineralnych, biorą udział w ochronie roślin przed stresami termicznymi i wodnymi, wydłużają proces fotosyntezy i dostarczają podstawowych, w pełni przyswajalnych składników pokarmowych zwiększających wzrost i zapobiegających niedoborom. Jak wynika z doświadczeń, preparaty oparte na algach morskich są innowacyjnymi narzędziem biostymulującym plon i uruchamiającym pełen potencjał plonotwórczy roślin uprawnych. Stosowanie ich wpływa korzystnie na jakość i wysokość plonów przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa produkowanej żywności.

Anna RogowskaKomentarze

Skomentuj