Summarize

"Ze względu na obciążenie budżetu (…) konieczne jest przesunięcie dodatkowej kwoty na realizację działania w ramach PROW 2007-2013" – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Polska przedłożyła do Komisji Europejskiej propozycję dokonania przesunięć w ramach PROW na rzecz działania „Renty strukturalne” w wysokości 362 mln euro, zaakceptowanych wcześniej przez Komitet Monitorujący PROW 2007-2013 oraz Radę Ministrów.

Nabór wniosków w działaniu „Renty strukturalne” w dniach 1-10 września 2010 był ostatnim w perspektywie finansowej 2007-2013, ze względu na ograniczone środki. Zabiegi by zapewnić dodatkowe pieniądze trwały półtorej roku. Dzięki temu uda się zapewnić realizację podjętych już zobowiązań oraz przeprowadzić jeszcze jeden nabór. W konsekwencji jednak nastąpi zaostrzenie warunków świadczenia pomocy (jak brak waloryzacji rent strukturalnych).

W ramach wcześniejszych naborów w latach 2007 i 2008, wysokość renty była uzależniona od aktualnego poziomu świadczeń emerytalnych – a to oznaczało okresowe waloryzacje. Obecnie renta jest określona w stałej wysokości, bez waloryzacji.Komentarze

Skomentuj