Summarize

Ministerstwo rolnictwa w Hanowerze poinformowało, że pasza dla zwierząt zanieczyszczona substancją rakotwórczą (aflatoskyna) trafiła do 6457 gospodarstw w Dolnej Saksonii. Poprzednie szacunki mówiły tylko o 3560 gospodarstwach.W sobotę władze Dolnej Saksonii zainaugurowały badania, które mają dostarczyć wiadomości czy zanieczyszczona pasza trafiła również do gospodarstw znajdujących się poza granicami Dolnej Saksonii. Władze podjęły również decyzję o zamknięciu gospodarstw, które używały tej paszy.

W tym miejscu trzeba przypomnieć, że zanieczyszczona pasza była używana przez dolnosaksońskich rolników do karmienia bydła mlecznego. Jeśli wyniki badań potwierdzą, że zawartość aflotaksyny była zbyt duża to władze nakażą utylizację mleka wyprodukowanego w tych gospodarstwach. Z informacji podanych do tej pory przez Stowarzyszenie Przemysłu Mleczarskiej w Dolnej Saksonii wynika jednak, że zawartość aflotaksyny nie przekroczyła norm.

Do zanieczyszczenia paszy doszło za sprawą 10 tysięcy ton kukurydzy sprowadzonych z Serbii. Kukurydza była zanieczyszczona grzybami pleśni, które wytwarzają aflotaksynę. Z kolei aflotaksyna spożywana przez krowy możemy zanieczyścić mleko.

Ministerstwo rolnictwa w Hanowerze szacuje, że w obecnej sytuacji zanieczyszczona pasza nie stanowi zagrożenia dla konsumentów. Nie mniej jednak, w celu zaradzenia trudnej sytuacji oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa konsumentów ministerstwo zleciło nasilenie kontroli.

 Komentarze

Skomentuj