Summarize

Wiatraki odnawialne źródła energii

Plany dotyczące ograniczenia emisji amoniaku są nierealne i niepoparte dowodami naukowymi.

Plany Unii Europejskie zawarte w zbliżającym się przeglądzie polityki w zakresie jakości powietrza, zakładające ograniczenie emisji amoniaku o 30 proc. są zdaniem Copa-Cogeca nierzeczywiste, nie do osiągnięcia, nieopłacalne ani niepoparte dowodami naukowymi i mogą wywrzeć poważne skutki na całym sektorze rolnym.

Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca skrytykował plany UE i zwrócił uwagę na fakt, że nie uwzględniają one już poczynionych inwestycji i osiągniętej redukcji emisji amoniaku – [blockquote style="2"]„Naszym zdaniem Komisja powinna wziąć pod uwagę ograniczenia, które udało się osiągnąć i inwestycje podjęte w sektorze rolnym. Np. emisje amoniaku spadły o 22 proc. w okresie 1990-2009, osiągając poziom 288 000 ton w UK (z wyłączeniem naturalnych emisji pochodzenia antropologicznego i od dzikich zwierząt). We Włoszech udało się je ograniczyć o 25 proc. w sektorze produkcji drobiu i ogółem o 20 proc. w Niemczech od 1990 r. Stanowi to znaczny postęp, aczkolwiek wiąże się również z poważnymi kosztami dla sektora. Ambitne cele dotyczące redukcji emisji amoniaku, które Komisja chce podnieść w ramach dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji (NEC) powinny odzwierciedlać zarówno pułapy na rok 2020, przyjęte w ramach Protokołu z Goeteborga i wnioski odnośnie amoniaku zawarte w najlepszych dostępnych technikach (BAT). Stosowanie się do powyższych ustaleń oraz prace nad projektem dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych dostępnych technik (BREF) dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń (IRPP) w ramach dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED) na pewno doprowadzą do dalszych ograniczeń emisji.”[/blockquote]

Zdaniem Pesonena środki prowadzące do redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń z rolnictwa mogą zaburzyć bezpieczeństwo żywnościowe i znacznie wpłynąć na spadek produkcji w całej Unii. Sekretarz Copa-Cogeca podkreślił, że zapotrzebowanie na żywność ma w przekroju całego świata wzrosnąć aż o 70 proc. do 2050 roku. Należy to wziąć pod uwagę, podobnie jak zależności dotyczące polityki w zakresie jakości powietrza i innych polityk, które realizując podobne cele mogą w efekcie narazić sektor rolnictwa i bezpieczeństwo żywnościowe na poważna straty i braki.

Z tego też powodu Copa-Cogeca wystosowała apel do KE o dalsze poszukiwanie złotego środka, który nie zaburzyłby opłacalności produkcji rolnej, a jednocześnie pozwoliłby załagodzić zmiany klimatyczne.Komentarze

Skomentuj