Summarize

Logo Nadzwyczajnej Izby Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli po skontrolowaniu komunalnych oczyszczalni poinformowała, że 90 proc. skontrolowanych placówek dopuszcza się niebezpiecznych zaniedbań przy gospodarowaniu osadami ściekowymi, które poddane specjalnej obróbce mogłyby myć wykorzystywane jako ulepszacze gleby.

NIK wskazywała, że na trzydzieści sześć skontrolowanych podmiotów zaangażowanych w przetwarzanie osadów, rażąca większość oczyszczalni, bo aż trzydzieści dwie, nie przekazywała wraz z przetworzonym osadem rzetelnych badań oraz informacji o dawkach, w jakich można osad stosować, co jak twierdzi NIK stwarza ryzyko skażenia środowiska szkodliwymi substancjami.

Zgodnie z zaleceniami osady ściekowe mogą zostać doskonale zagospodarowane poprzez wykorzystanie ich do nawożenia gruntów, po to, aby zwiększyć materię organiczną w glebach. Jednak zanim to się stanie osady powinny zostać poddane specjalnej obróbce, która wyeliminuje zagrożenia chorobotwórcze. Jeśli jednak lekceważone są przepisy dotyczące bezpieczeństwa wówczas ryzyko skażenia środowiska rośnie.

Gospodarowanie osadami ściekowymi przez skontrolowane komunalne oczyszczalnie ścieków Najwyższa Izba Kontroli oceniła zdecydowanie negatywnie, gdyż stwierdzono znaczą ilość nieprawidłowości. NIK poinformowała, że osad wykorzystywany był w dziewięćdziesięciu ośmiu procentach przy czym oczyszczalnie notorycznie łamały przepisy dotyczące komunalnych osadów ściekowych, tj. Ustawę o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych z 13 lipca 2010 roku.

W związku z wykrytymi nieprawidłowościami NIK wystosowała wniosek do Ministra Środowiska o wprowadzenie mechanizmów gwarantujących bardziej skuteczny nadzór nad gospodarką odpadami.Komentarze

Skomentuj