Summarize

Pszenica źdźbło

Eksperci ARR szacują, że ceny zbóż  2013/2014 będą utrzymywały się poniżej ubiegłorocznych poziomów.

Zdaniem ekspertów Agencji Rynku Rolnego, ceny zbóż w obecnym sezonie nie będą już wyraźnie wzrastały i w żadnym momencie nie przekroczą stawek, które obowiązywały w sezonie ubiegłym. Powodem takiego stanu rzeczy są dobre zbiory zbóż, nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Spowodowany tym wzrost podaży ziarna odbił się na światowych cenach i dotyczy także rolników z Polski.

Z danych GUS wynika, że w sierpniu 2013 r. za pszenicę w skupie płacono średnio 649 zł/t, czyli o 28 proc. mniej niż rok wcześniej. Średnia cena żyta wynosiła natomiast 442 zł/t i była o 40 proc. niższa niż w sierpniu 2012 r.

Eksperci szacują, że pod koniec grudnia 2013 roku, cena 1 tony pszenicy będzie kształtowała się na poziomie od 720 do 760 zł, a pod koniec marca wzrośnie do 730-780 zł za tonę. Podobnie będzie w przypadku żyta, które pod koniec roku powinno osiągnąć cenę 490-520 zł za tonę, a na koniec sezonu wzrośnie do poziomu 500-540 zł/t.

Sytuacja cenowa miała także wyraźne odbicie w zachowaniach rolników, którzy starali się znacznie ograniczać sprzedaż zbóż i czekać na poprawę sytuacji na rynku. Tylko Ci rolnicy, którzy nie mieli odpowiednich warunków do magazynowania ziarna, zdecydowali się na jego sprzedaż tuż po żniwach. Pozostali rozpoczęli sprzedaż dopiero we wrześniu, kiedy to ceny zaczęły powoli wzrastać. Taką sytuację obserwowano w przypadku pszenicy i jęczmienia, których wrześniowa cena wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o około 9-10 procent i wyniosła odpowiednio 705 zł/t i 716 zł/t. Podobnie było w przypadku żyta, którego cena z sierpnia na wrzesień wzrosła o 11,5 proc. i wyniosła średnio 493 zł/t. Jedyne spadki w tym okresie zanotowano w przypadku kukurydzy, która staniała o około 5 proc. do poziomu 741 zł za tonę ziarna.

Tegoroczne zbiory w Polsce oceniono na 28,1 mln ton, czyli o 1,4 proc. mniej niż w roku 2012 – wynika z wstępnych szacunków GUS.Komentarze

Skomentuj