Summarize

produkty regionalne

Komisja Europejska przedstawiła nowy projekt reformy polityki informowania o europejskich produktach rolnych i rolno-spożywczych oraz promowania tych produktów.

Zmiany w promowaniu produktów rolno spożywczych były niezbędne już od pewnego czasu i Komisja Europejska w końcu przychyliła się do postulatów zachęcających do większego zaangażowania w tą działalność. Nowa polityka opiera się na zwiększonym budżecie i wsparciu europejskiej agencji wykonawczej, co ma pozwolić na zwiększenie atrakcyjności unijnych produktów na rynkach zagranicznych.

Działania będą prowadzone pod hasłem „Enjoy, it's from Europe” i mają na celu zachęcenie osób pracujących w sektorze rolno-spożywczym na otwarcie się na rynki międzynarodowe. Jednocześnie do konsumentów ma docierać więcej informacji o wysiłkach podejmowanych na rzecz zwiększania jakości unijnych produktów.

Dacian Cioloș, europejski komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oświadczył, że w czasach gdy konsumenci są bardziej wyczuleni na kwestie bezpieczeństwa, jakości i zrównoważonego charakteru produkcji żywności, rolnicy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mogą odegrać ważną rolę. Europejski sektor rolny i rolno-spożywczy jest znany z jakości swoich produktów i przestrzegania norm niemających sobie równych w świecie. Przy wartości wywozu ponad 110 mld euro sektory te to ważny element pobudzania wzrostu gospodarczego i zwiększania zatrudnienia w Unii Europejskiej.

Najważniejsze elementy proponowanej reformy to:

• znaczne zwiększenie pomocy na działania informacyjne i promocyjne w celu zwiększenia konkurencyjności rolnictwa europejskiego. Wsparcie europejskie powinno stopniowo wzrosnąć z 61 mln euro w budżecie na 2013 r. do 200 mln euro w 2020 r.

• wprowadzenie europejskiej strategii promocji, która pozwoli na lepsze ukierunkowanie akcji promocyjnych. Strategia ta powinna doprowadzić do:

• rozszerzenia programów skierowanych do państw trzecich i programów wieloskładnikowych (programy przedstawione przez podmioty z kilku państw członkowskich) dzięki wyższej stopie współfinansowania dla tych dwóch kategorii: 60 proc. współfinansowania z UE zamiast 50 proc.;

• na rynku wewnętrznym - podnieść słaby obecnie poziom wiedzy konsumentów o zaletach europejskich produktów rolnych, a zwłaszcza produktów uznanych w ramach europejskich systemów jakości;

• rozszerzenie zakresu stosowania środków, a mianowicie:

• uregulowanie możliwości stosowania oświadczeń o pochodzeniu i marek produktów

• włączenie do grupy beneficjentów organizacji producentów

• włączenie do grupy produktów kwalifkowalnych zwłaszcza przetworzonych produktów rolno-spożywczych, uznawanych przez europejskie systemy jakości, jak np. makaron;

• uproszczenie procedur administracyjnych poprzez wprowadzenie jednoetapowej selekcji przeprowadzanej przez Komisję w miejsce aktualnej dwuetapowej (państwo członkowskie, a następnie Komisja Europejska);

• ułatwione zarządzanie programami przygotowanymi wspólnie przez podmioty z kilku państw członkowskich przy wykorzystaniu punktu kompleksowej usługi w Komisji.Komentarze

Skomentuj