Summarize

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie znakowania środków spożywczych rozszerzy obowiązek informowania konsumentów o składzie żywności.W przypadku żywności sprzedawanej luzem należy podawać skład produktu, wyłącznie jeśli dotyczy on wędlin. Nowelizacja nałoży taki obowiązek także na pieczywo i sałatki sprzedawane bez opakowania.

Zmiany mają wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy wymagają coraz większej ilości informacji na temat nabywanych produktów. Inspekcja handlowa notuje wzrost zgłoszeń dotyczących braku odpowiedniej informacji na wędlinach sprzedawanych luzem. Jest to naturalne zachowanie konsumentów, które służy ochronie ich zdrowia, a także stanowi ich podstawowe prawo, czyli prawo do informacji.

Rozszerzenie obowiązku informacyjnego będzie oznaczało w przypadku pieczywa, konieczność podania przez sprzedawcę masy jednostkowej produktu, a także stosowną informację odnośnie tego, czy pieczywo zostało wyprodukowane z ciasta mrożonego, czy głęboko mrożonego – oczywiście jeśli, któryś z procesów miał zastosowanie.

Skład produktu będzie trzeba podać na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym dla klientów.Komentarze

Skomentuj