Summarize

produkcja mleka

14 listopada weszła w życie nowelizacja ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Nowe przepisy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych wdraża do polskiego prawa unijne rozporządzenia dotyczące zmian w regulacjach w sprawie zawierania umów w sektorze mleka i przetworów mlecznych. Wprowadzenie nowych przepisów ma związek z planowanym zniesieniem systemu kwotowania mleka, które ma nastąpić w krajach Unii Europejskiej od 1 kwietnia 2015 roku.

Zmiany w ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych mają służyć przede wszystkim rolnikom. Nowelizacja ta nadaje bowiem prawo organizacjom producentów mleka i przetworów mlecznych lub ich zrzeszeniom do negocjowania umów na dostawy mleka do zakładów mleczarskich lub podmiotów skupujących, a wszystko to w imieniu należących do nich rolników. Organizacje i zrzeszenia muszą być wcześniej uznane przez Agencję Rynku Rolnego. Taka zmiana pozwoli wzmocnić pozycję negocjacyjną producentów mleka, które brak był od dłuższego czasu istotną barierą i nie pozwalał uzyskać korzystnych cen za dostarczany do skupów surowiec.

W ustawie znalazł się również zapis dotyczący szczegółów ubiegania się o uznanie organizacji producentów lub ich zrzeszenia przez ARR i określający kryteria ich uznawania, do których należy np. minimalna liczba członków, czy ilość wytwarzanego i wprowadzanego do obrotu mleka lub przetworów mlecznych.

Nowela nakłada również na ARR nowe obowiązki, takie jak kontrola funkcjonowania uznanych organizacji oraz zrzeszeń w zakresie stosowania przez nie przepisów unijnych i krajowych, prawo nakładania kar na te podmioty, a także przesyłanie do Komisji Europejskiej powiadomień o podjętych w stosunku do nich decyzjach o uznaniu, odmowie lub cofnięciu uznania.Komentarze

Skomentuj