Summarize

Eksport przetworów mleczarskich

W październiku br. zanotowano wzrost cen większości przetworów mlecznych.

Jak poinformował Bank Gospodarki Żywnościowej, w październiku br. utrzymał się wzrostowy trend cen zbytu serów i spadkowy w odniesieniu do masła i mleka w proszku (choć skala obniżek nie była duża). Korzystną sytuację odnotowano także w przypadku artykułów płynnych.

Z danych Ministerstwa Rolnictwa wynika, że największe wzrosty cen zanotowano w przypadku płynnych artykułów mleczarskich. Na przestrzeni miesiąca podrożały one średnio o 2 proc. Co ciekawe, ceny mleka pasteryzowanego i jogurtu naturalnego znalazły się na poziomie od 10 do 20 proc. wyższym niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. W przypadku kefiru i śmietany różnica w skali roku wyniosła 3-5 proc. na korzyść roku obecnego.

Ceny serów i twarogów w analizowanym okresie również wzrosły, jednak nieznacznie, bo na poziomie 1 proc. w skali miesiąca. Takie trend jest obserwowany już od I połowy 2013 roku i wynika z dużej dynamiki rozwoju eksportu tych produktów. Dzięki temu możemy obecnie obserwować aż 15-20 proc. wzrost cen serów dojrzewających w stosunku do roku 2013 i 25-30 proc. wobec średniej z 5 lat.

Według danych MRiRW w październiku utrzymał się natomiast spadkowy trend na rynku zbytu artykułów stałych, takich jak mleko w proszku i masło. Choć skala obniżek nie była wysoka, wyniosła bowiem 2 proc. w relacji miesięcznej, to wydaje się, że może to być początek dłuższej tendencji.

Analitycy BGŻ prognozują, że w najbliższym czasie prawdopodobna jest poprawa koniunktury w odniesieniu do artykułów płynnych. Produkty te są kierowane głównie na rynek wewnętrzny, a ich sprzedaż (przede wszystkim jogurtów i napojów mlecznych) jest w dużym stopniu uzależniona od sytuacji gospodarczej w kraju, która w kolejnych kwartałach ulegnie polepszeniu. Inaczej może wyglądać sytuacja dotycząca uwarunkowań eksportowych, a to za sprawą rosnącej produkcji mleka u czołowych eksporterów przetworów mleczarskich.Komentarze

Skomentuj