Summarize

trzoda chlwena

Z raportu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynika, że roczna produkcja mięsa wieprzowego, drobiowego i wołowego w tym roku wyniesie 3,57 miliony ton. 

Ten wynik oznacza, że rok 2013 przyniesie około 3 procentowy spadek produkcji mięsa w naszym kraju. W raporcie czytamy, że w ujęciu rocznym produkcja wieprzowiny zmniejszyć się o około 12 punktów procentowych. Eksperci szacują, że wyniesie ona 1 milion 524 tysiące ton. W przypadku wołowiny przewidywany jest spadek produkcji o 2 punkty procentowe (362 000 ton). Jedynym rodzajem żywca, którego produkcja wzrośnie będzie drób. W tej kategorii prognozuje się wzrost o 7 punktów procentowych. Na koniec bieżącego roku produkcja mięsa drobiowego ma wynieść w Polsce według tych prognoz 1 milion 685 tysięcy ton.

W raporcie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej czytamy, że w bieżącym roku spodziewany jest wzrost dodatniego salda obrotów mięsem. W ubiegłym roku wynosiło ono 656 tysięcy ton, a w tym ma wzrosnąć o 101 tysięcy ton i osiągnąć poziom 757 000 ton. Jeśli chodzi o drób to saldo dodatnie wzrośnie do 563 tysięcy ton. Z kolei dodatnie saldo wołowiny zmaleje do 304 000 ton. W przypadku wieprzowiny zanotowane zostanie zmniejszenie salda ujemnego ze 160 000 do 110 000 ton.

Zdaniem autorów raportu w grudniu 2013 pogłowie trzody chlewnej w Polsce będzie niższe o 1 punkt procentowy w stosunku do wyniku z grudnia 2012. Wzrost jest zaś przewidywany na lipiec 2014. W przypadku pogłowia bydła będziemy obserwować odwrotną tendencję. Otóż w grudniu 2013 pogłowie będzie wyższe o 1% od wyniku z grudnia 2012. Rok 2014 ma według raportu przynieść kolejne wzrosty pogłowia bydła w Polsce.Komentarze

Skomentuj