Summarize

woda w strumieniu

Resort środowiska zakłada konieczność wprowadzenia opłat za wodę rzeczną wykorzystywaną w stawach rybnych. Decyzja ta, wywołała protest wśród producentów ryb.

Unijna Ramowa Dyrektywa Wodna przewiduje wprowadzenie opłat za korzystanie w rolnictwie z wody rzecznej. Nad wdrożeniem dyrektywy pracuje resort środowiska, którego przedstawiciele zapewniają, że opłaty wprowadzone za korzystanie z wód będą na możliwie minimalnym poziomie. Pracownicy resortu podkreślają, że głównym celem wprowadzenia opłat jest racjonalizacja zużycia wody w przemyśle i rolnictwie oraz ochrona wodnego środowiska przyrodniczego.

Przedstawiciele środowiska producentów ryb protestują przeciwko opłatom, gdyż uważają, że uderzą one we właścicieli stawów rybnych. Polskie Towarzystwo Rybackie w oficjalnym stanowisku podkreśla, że nie ma formalnego obowiązku wprowadzania opłat za pobór wody do stawów i że przepisy unijne karzą obciążać producentów tylko za zanieczyszczanie wód, a woda ze stawów rybnych nie jest ściekiem. Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Rybackiego zauważają również, że stawy mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki wodnej, ponieważ ich istnienie po części odpowiada za utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych.

 Komentarze

Skomentuj