Summarize

W otwartym spotkaniu, które odbyło się 3 grudnia w Czerwińsku nad Wisłą brali udział rolnicy, sadownicy oraz producenci owoców i warzyw, a także podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk i prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Najważniejsze tematy, które były omawiane w trakcie spotkania dotyczyły dopłat do owoców miękkich oraz zatrudniana cudzoziemców.

Wiceminister Nalewajk podkreślił, że od roku 2008 stosowana jest płatność do owoców miękkich w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, której celem jest poprawienie dochodowości gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją owoców przeznaczonych do przetwórstwa. Wiceminister zaznaczył również, że w okresie 2008-2013 sektor ten otrzymał wsparcie finansowe w kwocie  400 mln złotych. Tadeusz  Nalewajk przypomniał również informację, że przepisy unijne nie pozwalają już na udzielanie pomocy krajowej uzupełniającej oddzielną płatność do owoców miękkich, i że od roku 2013 dofinansowanie do owoców możliwe jest tylko i wyłącznie z środków pochodzących z budżetu unijnego.

Około 30 tysięcy rolników jest beneficjentami oddzielnej płatności do owoców miękkich, której stawka za 2013 rok wynosi 1579,54 zł/ha, a najwyższa stawka tego wsparcia dla Polski na rok 2013 wynosi 11,04 mln euro.

Tadeusz Nalewajk poinformował, że projekt rozporządzenia przejściowego na 2014 rok dopuszcza stosowanie oddzielnej płatności na dotychczasowych zasadach oraz dodał, że na przyszły rok najwyższy pułap wyniesie tyle samo w roku 2013.

W odniesieniu do pytań o zatrudnianie cudzoziemców na polskim rynku pracy, wiceminister Nalewajk przypomniał, że podstawą i warunkiem zatrudnienia cudzoziemca w rolnictwie, jak i w każdym sektorze gospodarki, jest posiadanie przez niego zezwolenia na pracę, które wydawane jest na czas określony, nie dłuższy niż trzy lata, oraz które może być przedłużane. Dodał również, aby pozyskać pracowników do prac w każdym sektorze gospodarki, producent owoców i warzyw, rolnik czy sadownik może udać się do agencji pracy tymczasowej.

 

 Komentarze

Skomentuj