Summarize

Mięso wieprzowe

Butchers’ Confederation International (IBC)  wskazuje, że oznaczenie pochodzenia mięsa wieprzowego powinno zostać uproszczone.

Butchers’ Confederation International (IBC) zorganizowało Europejskie Forum Mięsa, które było poświęcone oznaczaniu pochodzenia mięsa niepaczkowanego i kontrolom urzędowym – informuje Związek Polskie Mięso.

Zdaniem prezesa IBC sposób realizacji wymogów (zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1169/2011) dotyczących obowiązkowego etykietowania pochodzenia świeżego paczkowanego, nieprzetworzonego mięsa wieprzowego, baraniny i mięsa drobiowego napawa niepokojem.

Jego zdaniem konieczne jest znalezienie rozwiązań, które przede wszystkim wprowadzą znaczne uproszczenia, a przy okazji nie będą kopią metod określonych dla wołowiny. Szef IBC wyraził wątpliwości dotyczące konieczności dostarczania informacji na temat miejsca uboju i uznał za niestosowne umieszczanie na etykietach mięsa numeru referencyjnego. Podkreślił także, że mylenie wymogów dot. etykietowania pochodzenia z identyfikowalnością jest dużym błędem, a obowiązkowe informowanie na temat pochodzenia mięsa stosowanego, jako składnik stanowić będzie niepotrzebne obciążenie dla operatorów.

Tonio Borg, komisarz europejski ds. zdrowia i ochrony konsumentów uważa jednak, że informacja dotycząca miejsca uboju jest dla klientów użyteczna, a obowiązkowe oznaczanie pochodzenia wołowiny, które zostało wprowadzone wiele lat temu rozporządzeniem UE nr 1169/2011 powinno zostać rozszerzone na świeże, nieprzetworzone mięso wieprzowe, baranie i drobiowe.

Komisarz powiedział, że zatwierdzone sprawozdanie Komisji trafi do Parlamentu Europejskiego i Rady z opóźnieniem, ponieważ zakwestionowano użytą w nim terminologię.Komentarze

Skomentuj