Summarize

Z punktu widzenia producenta łożysk, maszyny rolnicze to jedne z najbardziej wymagających sposobów ich zastosowań. Wymagania, jakie muszą spełniać te łożyska, można zobrazować biorąc za przykład brony talerzowe. Stosując bronę, rolnik rozluźnia glebę, rozbija ją na małe kawałki i w ten sposób przygotowuje do siewu. Poszczególne ruchome talerze są ustawione pod niewielkim kątem, a każdy z nich jest zamontowany na oddzielnym ramieniu zamocowanym do ramy brony.

Niekorzystne warunki pracy łożysk
Gdy brona jest używana w normalnej pracy, łożyska narażone są na duże obciążenia osiowe i promieniowe. Ponadto, podlegają dużym obciążeniom udarowym np. w sytuacji, kiedy talerz uderzy w kamień przy prędkości roboczej 15 km/godz. lub większej.
Wpływ środowiska pracy, które może być uważane za ekstremalne, jest co najmniej tak samo ważny. Talerze i łożyska są stale narażone na duże zanieczyszczenie. Łożyska atakowane są także przez substancje żrące, takie jak nawozy i gnojówka. Dodatkowo, wielu rolników regularnie czyści sprzęt myjkami wysokociśnieniowymi, co stanowi zagrożenie dla łożysk, a w szczególności dla ich uszczelek.
Program standardowy i wiele wariantów OEM
Nowe piasty talerzy Agro nadają się idealnie do przedstawionych wyżej warunków pracy. Są to łożyska kulkowe skośne dwurzędowe przenoszące duże siły osiowe i promieniowe, zaprojektowane tak, aby stanowić zintegrowany zespół z oprawą kołnierzową. W odróżnieniu do łożysk kół samochodów, piasty te są wstępnie napinane i pozbawione luzu.
Standardowe łożyska piast Agro stosowane są przede wszystkim przez mniejszych, wyspecjalizowanych producentów maszyn i akcesoriów rolniczych, podczas gdy więksi producenci preferują warianty zindywidualizowane. NSK oferuje te zespoły łożyskowe jako standardowe produkty do talerzy o średnicach do 800 mm.
Najwyższe wymagania stawiane uszczelkom
Uszczelka stanowi centralny element piasty talerzy Agro. W tej aplikacji stosuje się specjalnie zaprojektowany kasetowy układ uszczelniający. Zapobiega on dostawaniu się do łożyska gliny, pyłu, resztek roślinnych i nawozu. Dodatkowo, stalowy talerz chroni uszczelkę i łożysko przed uszkodzeniem na skutek uderzenia o kamień. Od strony talerza pył i wilgoć, które mogłyby wnikać do łożyska, zatrzymuje o-ring.
- Szeroko zakrojone próby polowe udowodniły, że taka budowa uszczelnienia charakteryzuje się wysoką skutecznością w ekstremalnych warunkach pracy. Zapewnia ona dużą trwałość łożyska nawet w przypadku regularnego czyszczenia sprzętu przy pomocy myjki ciśnieniowej lub strumienia pary. Podczas 200-godzinnej próby wewnętrznej w zakładzie produkcyjnym, w której łożysko traktowane było strumieniem wody, nie odnotowano przeniknięcia wody do wnętrza łożyska przez uszczelniacz kasetowy – mówi Mirosław Jaroszka, menedżer wsparcia technicznego Europy Środkowo-Wschodniej w NSK Polska Sp. z o.o.

Wytrzymała obudowa
Obudowy zespołów łożyskowych stosowanych w bronach talerzowych są odlewane ze staliwa. Obudowy są wyjątkowo wytrzymałe i charakteryzują się wysokim poziomem stabilności mechanicznej. Inną cechą ich budowy jest łatwość konserwacji. Tego oczekują klienci i użytkownicy końcowi, ponieważ rolnicy muszą mieć możliwość samodzielnej wymiany łożysk. Znacząco pomaga w tym budowa gotowego do montażu zespołu obudowy i łożyska.
Producent projektuje sposób montażu piasty talerzy Agro na ramionach podtrzymujących talerze brony zgodnie z życzeniem klienta. Poza tym stosowane są różne kołnierze, na przykład z czterema lub pięcioma otworami.
Korzyści z dożywotniego smarowania
Piasty talerzy Agro są fabrycznie smarowane na cały okres eksploatacji. Zaletą takiego rozwiązania jest brak konieczności ponownego smarowania łożysk przez użytkownika końcowego. Pozwala to na obniżenie kosztów i zaoszczędzenie czasu, a szczelna budowa zapobiega ucieczce smaru z łożyska i zanieczyszczaniu pól.
Modułowość
Piasty talerzy Agro można łatwo adaptować do indywidualnych potrzeb ze względu na modułowość. Dostępnych jest szereg wersji kołnierzy i wałów, które można łączyć z zespołami łożyskowymi.
Ponadto, we współpracy z producentami maszyn rolniczych, opracowano szeroki wybór zindywidualizowanych łożysk, dostosowanych tak, aby jak najlepiej spełniać specjalne wymagania stawiane maszynom rolniczym. Obejmują one różne rodzaje kół do wózków, łożysk czteropunktowych i łożysk kulkowych skośnych dwurzędowych. Opracowano także nowe koncepcje uszczelnień, radzących sobie z niekorzystnymi warunkami pracy, jakie spotyka się w rolnictwie.
Oprócz łożysk zindywidualizowanych, NSK projektuje i wytwarza na całym świecie także łożyska typoszeregów standardowych przeznaczonych do maszyn rolniczych. Jednym z przykładów są wkładki łożyskowe z kwadratowymi otworami, używane między innymi do podtrzymywania obrotowych kół w akcesoriach.Komentarze

Skomentuj