Summarize

W środę odbyła się pierwsza konferencja prasowa z udziałem nowego ministra rolnictwa, Stanisława Kalemby. Odniósł się w swych wypowiedziach do sytuacji w agencjach rolnych i odpowiedział na pytania związane z KRUS.Kalemba poinformował, że trwają prace nad połączeniem Agencji Rynku Rolnego z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale nie podał daty zintegrowania tych instytucji. Główną zaletą takiego rozwiązania powinny być oszczędności finansowe i etatowe. Jednak uwzględniając koszty integracji systemów informatycznych – koszty mogą przekroczyć zakładane oszczędności z takiego połączenia. „Słabą stroną jest analiza ekonomiczna” – powiedział minister.

Zgodnie z jego słowami, nie ma planów likwidacji Agencji Nieruchomości Rolnych, która „musi przede wszystkim sprzedać grunty rolnikom”.
Odnośnie sytuacji w Agencji Rynku Rolnego minister stwierdził, iż jest ona obecnie kontrolowana zarówno przez CBA, jak i departament kontroli wewnętrznej ministerstwa rolnictwa. "Czekamy na wyniki kontroli, one będą nam pomocne przy podejmowaniu decyzji" - powiedział minister Kalemba.

Pytany o reformę KRUS stwierdził: „Nie przewiduję tu rewolucyjnych zmian. Zmiany wymagają rozwagi, bo państwo także dopłaca do emerytur z ZUS”. Ewentualne zmiany mogą być wprowadzane dopiero po wdrożeniu podatku dochodowego w rolnictwie.

PAPKomentarze

Skomentuj