Summarize

Znana jest wysokość płatności dla poszczególnych odmian tytoniu.Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 23 listopada 2012 r. sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2012 r. weszło już w życie.
 
Zgodnie z nim rolnik może ubiegać się o płatność do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu), jeśli spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i w danym roku złożył wniosek o przyznanie tej płatności. Ponadto, rolnik ten musi zawrzeć, w terminie do dnia 14 marca roku zbioru, umowę na uprawę tytoniu z pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego lub umowę kontraktacji w ramach umowy na uprawę tytoniu zawartej przez grupę producentów tytoniu z pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego.
 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu wynosi:
 

na realizację płatności do odmian tytoniu typu Virginia - 76 258 453,12 zł ;
na realizację płatności do odmian tytoniu typu Burley - 34 554 611,57 zł;
na realizację płatności do odmian tytoni ciemnych - 8 340 768,31 zł. Komentarze

Skomentuj