Summarize

Urząd marszałkowski w Białymstoku wybrał 52 projekty do dofinansowania w ramach programu ochrony środowiska na obszarach wiejskich.W sumie pozytywną ocenę uzyskało 77 projektów, w których łącznie wnioskowano o kwotę nieco ponad 100 mln zł. Do podziału z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich było jednak o 30 mln zł mniej. W rozmowie z PAP Jadwiga Bogucka-Skorochadzka nie wykluczyła możliwości, że po przetargach na realizację projektów znajdą się oszczędności. W takiej sytuacji dofinansowanych zostanie więcej projektów.

Pierwszeństwo miały wnioski związane z gospodarką odpadami i odnawialnymi źródłami energii. Na Podlasiu, ze względu na szczególny rodzaj zabudowy w wielu gminach, bardziej opłaca się tworzyć przydomowe oczyszczalnie ścieków niż inwestować w rozbudowę sieci kanalizacyjnych i przyłącza do niej. Oprócz oczyszczalni inwestycje obejmują także m.in. zakup pojemników na odpady komunalne, samochodu do selektywnej zbiórki odpadów, instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej, wodociągi i stacje uzdatniania wody.

PAPKomentarze

Skomentuj