Summarize

krowy na łące

Z danych Eurostat i KE wynika, że pogłowie bydła w UE w przyszłym roku będzie się stopniowo odbudowywało.

Analitycy Banku BGŻ przedstawili dane Eurostat dotyczące pogłowia bydła w Unii Europejskiej, z których wynika, że w okresie od maja do czerwca 2013 roku nastąpił nieznaczny wzrost pogłowia bydła, który wyniósł 0,8 proc. w relacji rocznej.

Dane Eurostatu dotyczą 11 krajów członkowskich o największym udziale w pogłowiu bydła w całej UE. Wśród nich największą poprawę odnotowano we Włoszech, gdzie wzrost wyniósł aż 9,5 proc. w skali roku. Na kolejnych miejscach uplasowała się Holandia (3,1 proc.), Irlandia (2,2 proc.), Polska (1,4 proc.) i Niemcy (0,9 proc.). Największe spadki odnotowano z kolei w Hiszpanii (-3 proc.), Francji (-0,5 proc.) i Wielkiej Brytanii (-0,6 proc.).

Wzrostowe tendencje i stopniowo odbudowywane pogłowie bydła dotyczą przede wszystkim krów mlecznych, których pogłowie w analizowanym okresie wzrosło o 1,1 proc. w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym.

Na rynku unijnym zaobserwowano także zmniejszenie produkcji wołowiny. W pierwszej połowie 2013 roku spadła ona aż o 4,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2012 roku. Co więcej, z prognoz KE wynika, że całkowita roczna produkcja wołowiny zmniejszy się do poziomu 7,6 mln ton, co będzie oznaczało 2,6 proc. spadek w skali roku, a jednocześnie kontynuowanie spadkowej tendencji, którą obserwowaliśmy również w 2012 roku.

KE szacuje jednak, że w przyszłym roku produkcja wołowiny może wzrosnąć o 0,7 proc. Wskazują na to dane dotyczące uboju jałówek w UE, który spadł w skali roku o 5,7 proc., co oznacza przeznaczenie większej ilości jałówek do celów rozrodczych. To z kolei powinno sprzyjać dalszej odbudowie pogłowia bydła w UE.Komentarze

Skomentuj