Summarize

atrybut sąduTrybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w czwartkowym orzeczeniu poinformował, że Polska nie wdrożyła w pełni unijnej dyrektywy z roku 2009, która odnosi się do działań związanych z mikroorganizmami genetycznie modyfikowanymi. Orzeczenie to częściowo potwierdziło zarzuty Komisji Europejskiej przeciwko Polsce.

W 2009 roku kraje Unii Europejskiej zostały zobowiązane unijną dyrektywą do zastosowania wszelkich działań mających chronić zdrowie ludzi i środowisko przed ryzykiem jakie niesie ze sobą genetyczna modyfikacja mikroorganizmów, składowanie i hodowanie ich kultur, transport, niszczenie oraz każda inna działalność niosąca zagrożenie dla ludzkiego otoczenia i środowiska.

Komisja Europejska poddała w wątpliwość realizację dyrektywy, która nie zagwarantowała wszelkich sposobów opanowania prawdopodobnych zagrożeń. Według Komisji Europejskiej Polska nie poczyniła wszystkich odpowiednich kroków wynikających ze wspomnianej dyrektywy, to znaczy nie przyczyniła się w pełni do ograniczenia możliwego zagrożenia – dla zdrowia człowieka i środowiska – które mogło by być wynikiem stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie. Polska w odpowiedzi na zarzuty odpowiedziała, że funkcjonujący polski system powiadamiania o zagrożeniach jest realizacją unijnych zobowiązań.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej doszedł do wniosku, że Polska interpretacja zapisów dyrektywy jest błędna, dlatego też uznał, że jednak Polska nie poniesie kary finansowej, ale będzie musiał zmienić istniejące przepisy, aby dyrektywa została w pełni wdrożona.Komentarze

Skomentuj