Summarize

produkcja malin

Prezydent Międzynarodowej Organizacji Producentów Malin Antonio Dominquez w czasie trwającej X Międzynarodowej Konferencji Sadowniczej w Kraśniku poinformował, że Polska z wynikiem około 20 proc. światowej produkcji malin jest jednym z największym światowych producentów tych owoców.

Antonio Dominquez na konferencji prasowej pogratulował Polsce jako krajowi przodującemu w produkcji i eksporcie malin na świecie. Dominquez również podkreślił, że na status Polski jako liczącego się producenta malin wpłynęły małe, rodzinne plantacje i wyraził nadzieję, że to ten model produkcji będzie nadal dominował w produkcji malin. Antonio Dominquez wskazał na duże zalety rodzinnych plantacji, szczególnie na niskie koszty produkcji i wysoką jakość produktu, jakie można uzyskać jedynie na małych plantacjach, na których najlepiej można kontrolować jakość i poziom żywnościowego bezpieczeństwa.

Przemysł malinowy na świecie jest wspierany przez Światową Organizację Producentów Malin, która skupia producentów tych owoców z dwunastu krajów. Zgodnie z danymi, w roku 2012 w Polsce zebrano ponad 127 tys. ton malin, co uplasowało Polskę na pierwszym miejscu w rankingu światowym. Szacunkowe dane GUS z roku 2013 pokazują, iż produkcja malin była wciąż bardzo wysoka, jednak spadła o 5,8 proc. w stosunku do produkcji z 2012 roku. Warto podkreślić, że 75 proc. krajowej produkcji malin pochodzi z plantacji na Lubelszczyźnie. Światowa Organizacja Producentów Malin prognozuje, że w 2013 roku światowe zbiory malin wyniosły prawie 326,5 tys. ton, czyli o ok. 19 proc. mniej niż w roku 2012.

W czasie konferencji minister rolnictwa Stanisław Kalemba poinformował, że nowa perspektywa unijna dotycząca Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przewiduje nadzwyczajną  pulę środków finansowych – określaną na prawie 450 mln euro – przeznaczoną na modernizację małych gospodarstw. Kalemba zaznaczył, że program jest jeszcze  na etapie konsultacji, jednak zgodnie z pierwszymi ustaleniami, będzie przeznaczony na tych gospodarstw, których sprzedaż nie przekracza 15 tys. euro rocznie, więc zgodnie z założeniami będą mogły otrzymać do 60 tys. złotych. Minister podkreślił, że skoro Polska jest światowym liderem w sektorze rolno-spożywczym, to ten sektor należy wspierać.Komentarze

Skomentuj