Summarize

małe świnki

Biuro Analiz Agencji Rynku Rolnego informuje, iż zagraniczny popyt na polską wieprzowinę utrzymuje się i wpływa na ciągły wzrost jego eksportu.

Jak pokazują dane, od stycznia do września bieżącego roku wyeksportowano z Polski blisko 482 tys. ton żywca, mięsa wieprzowego oraz tłuszczów i przetworów wieprzowych. W analogicznym okresie w roku 2012, eksport asortymentu wieprzowego był niższy o 13 procent. Do tegorocznego wzrostu wywozu mięsa wieprzowego, przyczynił się wyższy poziom importu trzody chlewnej, który w trzech pierwszych kwartałach 2013 roku osiągnął nienotowany do tej pory poziom 3,6 mln sztuk i był o 33 procent wyższy niż w analogicznym okresie w 2012 roku. Na importową strukturę asortymentu składało się w większości mięso surowe i wynosiło 77 procent ogółu przywozu asortymentu wieprzowego. Jednak w porównaniu z rokiem poprzednim sprowadzono go mniej o 2 procent. Import produktów wieprzowych w ekwiwalencie mięsa wyniósł w efekcie 578 tys. ton i był wyższy o 4 procent niż w roku poprzednim. Niedostateczna ilość handlu zagranicznego asortymentem wieprzowym wynosi 96 tys. ton w porównaniu z 126 tys. ton w czasie od stycznia do września 2012 roku. Saldo wartościowe polskiego handlu zagranicznego wieprzowiną jest ujemne i wynosi 273 mln EUR wobec 277 mln EUR za rok 2012.

 Komentarze

Skomentuj