Summarize

Organizacje rolnicze wysłały do ministra rolnictwa Stanisława Kalemby list otwarty, w którym wyrażają swoją niezgodę na wycofanie trzech substancji czynnych z grupy neonikotynoidów.List otwarty, który jest apelem do ministra, aby nie zgadzał się na wycofanie tych substancji podpisało 10 organizacji rolniczych, wśród których są Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajowa Federacja Producentów Zbóż, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Polska Izba Nasienna, Polski Związek Producentów Kukurydzy, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Polski Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych i Zamojskie Towarzystwo Rolnicze.

Apel polskich organizacji został opublikowany z powodu nadchodzącej decyzji w sprawie neonikotynoidów. Wycofanie tych substancji to propozycja Komisji Europejskiej. Według raport Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności te substancje są bardzo szkodliwe dla najważniejszych zapylaczy, czyi pszczół.

Zdaniem organizacji rolniczych wycofanie tych substancji będzie miało bardzo negatywne skutki dla polskiego rolnictwa, ponieważ osłabi jego konkurencyjność. Z tego też względu apelują one polski rząd był przeciwny wycofaniu neonikotynoidów.
 Komentarze

Skomentuj