Summarize

Mięso wieprzoweLiczne polskie zakłady mięsne od dłuższego czasu oczekują na otwarcie chińskiego rynku dla ich produktów, dlatego też niedawno miało miejsce spotkanie delegacji władz chińskich z przedstawicielami resortu rolnictwa, w tym Głównego Inspektoratu Weterynarii. 

W trakcie spotkania formułowano zakres działań mających przyspieszyć procedury potwierdzające możliwość eksportu produktów polskich zakładów mięsnych na rynek chiński. W trakcie spotkania przygotowano oraz omówiono strukturę i zadania Inspekcji Weterynaryjnej. Strona polska podkreślała, że polska żywność cechuje się najwyższymi standardami w kwestii bezpieczeństwa żywności, co potwierdza rosnące zainteresowanie polskim mięsem na rynkach zagranicznych. Podczas spotkanie wyrażono prośbę o przyspieszenie procedury zatwierdzania polskich zakładów mięsnych do eksportu na rynek chiński oraz omówiono nowe warunki rejestracji zakładów mleczarskich. Jak poinformował Główny Inspektorat Weterynarii, chińscy delegaci odwiedzili polskie zakłady działające w sektorze mlecznym oraz mięsnym.

Na zatwierdzenie przez chińskie służby weterynaryjne czeka piętnaście polskich zakładów, w tym czternaście wieprzowych i jeden drobiowy. Mogą one zostać zarejestrowane do eksportu na rynek chiński przez chińską instytucję CNCA, czyli przez Urząd ds. Certyfikacji i Akredytacji Chińskiej Republiki Ludowej, który zajmuje się rejestracją zakładów z różnych sektorów. Zanim jednak zakłady zostaną zarejestrowane, muszę złożyć odpowiednią aplikację oraz przejść pozytywnie kontrolę chińskich inspektorów.

 Komentarze

Skomentuj