Summarize

Agencja Nieruchomości Rolnych będzie mogła sprzedawać ziemię na preferencyjnych warunkach jeszcze tylko do końca 2013 r. Rolnicy mogą się starać o rozłożenie należności na raty, oprocentowane na 2% w skali roku – powiedział prezes ANR Leszek Świętochowski.Obecnie rolnicy mają możliwość rozłożenia spłaty w czasie na 15 lat. Pierwsza wpłata wynosi co najmniej 10% wartości całości nabytej ziemi.
Preferencyjne warunki wygasną z początkiem 2014 roku ponieważ Unia Europejska nie wyraziła zgody na wydłużenie programu. Od stycznia 2014 roku rolnicy będą nabywać ziemię na standardowych, rynkowych warunkach.

Rolnicy kwalifikujący się do zakupu na preferencyjnych zasadach mogą nabyć maksymalnie 300 hektarów gruntu (tzw. powiększenie gospodarstwa rodzinnego) w przetargu ograniczonym. Przetarg ograniczony oznacza, że mogą w nim wziąć udział jedynie osoby zamieszkałe na stałe na terenie danej gminy (przez co najmniej 5 lat) i czynne zawodowo (jako rolnicy). Z preferencji mogą skorzystać także obecni dzierżawcy ziemi stanowiącej własność ANR.

Jeżeli ziemia nie znajduje nabywcy w przetargu, zostaje on otwarty dla wszystkich chętnych. Jednak prezes Świętochowski twierdzi, że 80% przetargów kończy się wyłonieniem lokalnego nabywcy w pierwszej rundzie.

Duży zamęt panuje wśród dzierżawców, były przypadki sprzedaży ziemi dzierżawionej przez kogoś innego bez informowania dzierżawcy o tym fakcie. Leszek Świętochowski zapewnia, że takie sytuacje już się nie powtórzą i należy je traktować jako wyjątek. Ziemie objęte umowami dzierżawy krótszymi niż trzy lata nie będą przedmiotem przetargów, chyba że na wniosek dzierżawcy.

Źródło: PAP
Komentarze

Skomentuj